SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dosch design

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Svých 25 let DOSCH DESIGN slaví slevou 20 %
(Matching tags: 2D Viz,Sleva 20 %,Dosch Design,25 let,Textury,HDRI,Výročí,3D modely)
Spo­leč­nost Dosch De­sign slaví v čer­ven­ci své 25. na­ro­ze­ni­ny a ozna­ču­je sama sebe za jed­no­ho z di­no­sau­rů v IT prů­mys­lu, který ale udě­lal kvan­to­vý skok v tech­no­lo­gic­kém ...
Středa, 08 Červenec 2020
2. Aktualizovaná nabídka firmy DOSCH DESIGN
(Matching tags: 3D modely,HDRI,Textury,Dosch Design,Pe­o­ple,Clean Room,Vol.2)
Dosch De­sign na­bí­zí pro­duk­ty po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky pro 3D návrh, re­kla­mu, pu­b­li­ko­vá­ní tisku, ar­chi­tek­to­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce, ani­ma­ce, návrh po­hy­bu a mul­ti­me­di­ál­ní pre­zen­ta­ce. ...
Středa, 04 Březen 2020
3. Aktuální nabídka z Dosch Designu
(Matching tags: Textury,Dosch Design,3D modely,HDRI)
... Dosch De­sign. Jde o na­bíd­ku oprav­du bo­ha­tou. Z ka­te­go­rie 3D-Sce­nes to jsou na­pří­klad no­vin­ky Car Ser­vi­ce 03 – Plus, Exhi­bi­ti­on Hall 01, Fac­to­ry 03, Fac­to­ry 04 – Plus, Loft ...
Čtvrtek, 02 Leden 2020