Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dronetag

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Patnácté setkání Meet the Makers
(Matching tags: Trezor,Whoop-de-doo,Meet the Makers,Posedla,Dronetag,PrusaLab)
Pro­to­ty­po­vá dílna Prusa­Lab, fun­gu­jí­cí pod zášti­tou vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search, po­řá­dá již pat­nác­té se­tká­ní Meet the Ma­kers, ten­to­krát s podti­tu­lem Z ga­rá­že ...
Čtvrtek, 06 Duben 2023
2. Dronald poradí s registrací a pravidly pro létání dronů
(Matching tags: Dronetag,Dronald,Drony,ŘLP ČR,Legislativa,Registrace)
Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, ...
Pondělí, 04 Leden 2021
3. Firmám s drony pomáhá český Dronetag
(Matching tags: Letový provoz,Dronetag,Drony,Legislativa)
V Ev­ro­pě je v pro­vo­zu více než pět mi­li­o­nů dronů, stále čas­tě­ji s nimi lé­ta­jí jak nad­šen­ci, tak i spe­ci­a­li­zo­va­né firmy. Houst­nou­cí pro­voz řeší nová le­gisla­ti­va ...
Středa, 05 Srpen 2020