Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo education

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. Bentley Systems vyhlašuje nový program Bentley Education
(Matching tags: Future Infrastructure Star,Education,Infrastruktura,Bentley)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. květ­na 2021 spuš­tě­ní pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, který pod­po­ru­je roz­voj bu­dou­cích pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry usi­lu­jí­cích ...
Neděle, 16 Květen 2021
2. Acer for Education a Skooler partnery v oblasti EMEA
(Matching tags: Skooler,Office 365,Education,Acer,EMEA,Azure,Vzdělávání,Microsoft)
Acer for Edu­cati­on ozná­mi­la, že s cílem obo­ha­tit svou na­bíd­ku na trhu vzdě­lá­vá­ní uza­vře­la part­ner­ství s norskou spo­leč­nos­tí Sko­o­ler, vý­vo­já­řem před­ní plat­for­my vzdě­lá­va­cích ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
3. iRobot Education posiluje novou generaci inovátorů
(Matching tags: Education,STEM,Roboty,iRobot,Coding,Kódování,Programování)
Spo­leč­nost iRo­bot Corp. ozná­mi­la iRo­bot Edu­cati­on, po­sky­tu­jí­cí pe­da­go­gům a ro­di­čům pří­stup ke vzdě­lá­va­cím ro­bo­tům, on-line zdro­jům a pro­gra­mo­vá­ní pro in­spi­ra­ci ...
Pondělí, 13 Duben 2020
4. LEGO Education slaví 40 let divize hraček STEAM
(Matching tags: Academy,STEAM,SPIKE Prime,Vzdělávání,Education,Lego)
Lego Edu­cati­on na­bí­zí v rámci oslav 40. vý­ro­čí této di­vi­ze hra­ček STEAM (se za­mě­ře­ním pro výuku vědy, tech­no­lo­gie, tech­ni­ky, umění a ma­te­ma­ti­ky) novou řadu pro­duk­tů pro ...
Pátek, 17 Leden 2020
5. EPLAN poskytuje síťové licence pro až 300 studentů zdarma
(Matching tags: Síťové licence,Education,Eplan,Studenti,ECAD,Vzdělávání,Zdarma)
Eplan Education, bezplatný vzdělávací program pro studenty středních a vysokých škol, zahrnuje software pro oblasti elektrotechniky, pneumatických a hydraulických obvodů, přístrojové, řídicí ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2016
6. Do školy spolu se Solidworks Education Edition 2016-2017
(Matching tags: Visualize,2016-2017,SolidWorks,Vzdělávání,Composer,Education,Edition,Electrical)
Sada školního konstrukčního softwaru Solidworks Education Edition 2016-2017 je nyní užitečnější než kdykoliv předtím a obsahuje i Solidworks Electrical Professional. Dá se tak snadno vyučovat ...
Středa, 14 Září 2016
7. Studentům je k dispozici Solidworks Education Edition 2014-15
(Matching tags: 2014-2015,SolidWorks,Vzdělávání,Education,Edition)
Software Solidworks Education Edition 2014-15 přináší nové výkonné nástroje, které pomáhají zkrátit proces navrhování, usnadňují spolupráci a dávají studentům šanci vyniknout při navrhování bez omezení. ...
Středa, 17 Září 2014
8. Letní edice SolidWorks zdarma pro studenty a učitele
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Education,Letní edice)
Během prázdnin nabízí SolidWorks zdarma svůj produkt pro studenty a učitele, přičemž mohou produkt použít z domova, dále se na něm učit, případně si vyzkoušet CAD návrhy. Ohledně linie SolidWorks ...
Úterý, 15 Červenec 2014
9. Představuje se SolidWorks Education Edition 2012–2013
(Matching tags: Education,Systèmes,SolidWorks,Dassault,Vzdělávání,Software)
Společnost Dassault Systèmes představila produkt SolidWorks Education Edition 2012–2013. Nová vylepšení, k nimž patří nástroje pro strojírenské navrhování, simulace, dlouhodobě udržitelné navrhování či ...
Pátek, 18 Květen 2012
10. Představení SolidWorks Education Edition 2011–2012
(Matching tags: Education,Edition,SolidWorks,Software,Školství)
Společnost DS SolidWorks představuje své nejnovější řešení pro oblast školství – SolidWorks Education Edition 2011–2012. Tento produkt v sobě spojuje nástroje pro simulaci, udržitelné navrhování a pohyb, ...
Čtvrtek, 28 Červenec 2011