Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo emise

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. ZeroAvia si vybírá simulaci Ansys
(Matching tags: ZeroAvia,Emise,ANSYS,Letectví,Simulace)
Ze­roA­via vy­u­ží­vá si­mu­lač­ní ře­še­ní Ansys při vý­vo­ji svého no­vé­ho, udr­ži­tel­né­ho vo­dí­ko­vě-elek­tric­ké­ho po­hon­né­ho ústro­jí vy­vi­nu­té­ho za úče­lem sní­že­ní emisí le­ta­del. Tech­no­lo­gie ...
Úterý, 25 Říjen 2022
2. Siemens oficiálním dodavatelem PLM softwaru pro FIA
(Matching tags: PLM,Software,Siemens,Udržitelnost,Emise,FIA,Xcelerator)
Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­ware 16. září ozná­mi­la, že FIA (Fé­dé­ra­tion In­ter­nati­o­na­le de l'Au­to­mo­bi­le), ří­dí­cí orgán svě­to­vé­ho mo­to­ris­tic­ké­ho spor­tu a fe­de­ra­ce ...
Pátek, 16 Září 2022
3. DARS ve verzi 2.12 analyzuje chemické reakce
(Matching tags: CD-adapco,Analýzy,Spalování,DARS,Chemické reakce,Emise,Simulace)
Simulační nástroj DARS pro správu 0D a 1D a analýzu chemických reakcí vydává společnost CD-adapco ve verzi 2.12. Tato nová verze se zaměřuje na lepší průchodnost při zkoumání nových ...
Pátek, 13 Listopad 2015