Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo energetika

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Inspekce s využitím dronů a umělé inteligence
(Matching tags: Datová analýza,DroneTech,Drony,Energetika,Inspekce,Stavebnictví)
Na český trh při­chá­zí Dro­ne­Tech, firma ex­per­tů na lé­tá­ní s drony a da­to­vou ana­lý­zu, s uni­kát­ní­mi služ­ba­mi v ob­las­ti in­spek­ce v ener­ge­ti­ce, ve sta­veb­nic­tví ...
Čtvrtek, 15 Únor 2024
2. Ohlédnutí za seminářem Projektové dny 2023
(Matching tags: cad­con­sul­ting,Tech­no­dat,Projektové dny 2023,Se­mi­nář,Čas,Energetika,CzBIM,BIM)
Na se­mi­ná­ři Pro­jek­to­vé dny 2023 v ter­mí­nu 4. října 2023 se sešli ve Zlíně v Ho­te­lu Bal­ta­ci Atri­um zá­stup­ci čes­kých i slo­ven­ských ener­ge­tik. Se­mi­nář uspo­řá­dal Tech­no­dat ...
Středa, 25 Říjen 2023
3. Seminář Údržba a energetika v Dukovanech
(Matching tags: Údržba,Energetika,ČSPÚ,Semináře,Dukovany)
Česká spo­leč­nost pro údrž­bu (ČSPÚ) ve spo­lu­prá­ci s ČEZ zve zá­jem­ce na se­mi­nář do ja­der­né elek­trár­ny Du­ko­va­ny v ter­mí­nu 22. červ­na 2023. Mot­tem této akce je „Vý­ro­ba i spo­tře­ba ener­gie ...
Středa, 26 Duben 2023
4. Začíná 24. ročník Ceny Wernera von Siemense
(Matching tags: Smart Cities,Energetika,Průmysl,Inovace,zdravotnictví,Siemens,Soutěž)
Čty­ři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých, pří­ro­do­vě­dec­kých a me­di­cín­ských oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. Jak k za­há­je­ní sou­tě­že ...
Sobota, 11 Září 2021
5. Vydařená konference Geoinformatics
(Matching tags: Výroba,Geoinformatika,HSI,Konference,Unicorn,Bankovnictví,Energetika)
Hlavním tématem a pojítkem všech přednášek v pořadí již devátého Unicorn College Open, které proběhlo 21. dubna, byla oblast Geoinformatiky. Na současné dění, vize budoucnosti i možná ...
Úterý, 16 Květen 2017
6. Vytváření nových hodnot s průmyslem 4.0 na Hannover Messe
(Matching tags: Automatizace,Hannover,Messe,Digitální továrna,Průmysl,Energie,Energetika,2017)
Veletrh Hannover Messe 2017 otevře za několik týdnů brány s rekordním počtem více než 500 příkladů aplikací pro „průmysl 4.0“, roboty se schopností učit se a s dostatkem citu ...
Pondělí, 20 Únor 2017
7. Hannover Messe 2017 ukáže Průmysl 4.0 z hlediska ziskovosti
(Matching tags: Energetika,2017,Digitální továrna,Průmysl,Energie,Automatizace,Hannover,Messe)
Mottem veletrhu Hannover Messe 2017 je slogan „Integrated Industry – Creating Value“, neboli „Integrovaný průmysl – Vytváření hodnoty“. Podle Jochena Köcklera, člena představenstva veletržní správy Deutsche ...
Pátek, 21 Říjen 2016
8. Hannover Messe světovou scénou propojeného průmyslu
(Matching tags: Strojírenství,Messe,Hannover,Digitalizace,Energetika,TTIP,Průmysl,2016)
Veletrh Hannover Messe 2016 se uskuteční ve znamení propojeného průmyslu. 5 000 vystavovatelů bude během pěti dní předvádět technologie pro továrny a energetické systémy přítomnosti ...
Úterý, 09 Únor 2016
9. Špičkové generátory vyvíjejí v Plzni
(Matching tags: Energetika,BRUSH SEM,Mechanical Desktop,Autodesk,CAD,AutoCAD,PDM)
CAD a PDM řešení od Autodesku usnadňují konstruktérům společnosti BRUSH SEM vývoj inovativních strojů pro oblast energetiky. Plzeňský závod Škodových Elektrotechnických závodů Doudlevce vyrobil první generátor ...
Středa, 01 Červenec 2015