Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo esprit cam

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Hexagon aktualizuje ESPRIT CAM
(Matching tags: Pow­der Bed Fusi­on,PBF,ESPRIT CAM,Hexagon MI,Aditivní výroba,CNC)
CAM soft­ware, který před­sta­vi­la di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, po­sky­tu­je di­gi­tál­ní ná­stro­je po­třeb­né k pří­pra­vě 3D tiš­tě­ných kom­po­nen­tů pro ...
Úterý, 07 Prosinec 2021