Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ethz

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Nová metoda 3D tisku skla
(Matching tags: SLA,3D tisk,Technologie,Sklo,ETHZ)
Vý­zkum­ní­ci ze švý­car­ské­ho fe­de­rál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­sti­tu­tu (ETH Zurich) vy­u­ži­li 3D tisk na bázi ste­re­o­li­to­gra­fie (SLA) pro vý­ro­bu kom­plex­ních a vy­so­ce po­réz­ních ...
Středa, 18 Prosinec 2019