Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo evatronix

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Nejnovější 3D technologie eviXscan na Formnextu 2021
(Matching tags: eviXmatic,eviXscan,Evatronix,FormNext,Frankfurt)
Eva­t­ro­nix, vý­rob­ce 3D ske­ne­rů evi­Xs­can, bude jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu Form­next 2021. Akce se bude konat 16.–19. lis­to­pa­du 2021 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
2. Nový skener eviXscan 3D Optima+ M již na trhu
(Matching tags: Op­ti­ma+ M,evi­Xs­can 3D,Evatronix,Skenery,Hardware)
Eva­t­ro­nix uvádí na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Op­ti­ma+ M, který se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí a rych­los­tí. Na­hra­zu­je model Heavy Duty Op­ti­ma, jehož vý­ro­ba byla ukon­če­na v únoru ...
Pondělí, 14 Červen 2021
3. Prezentace eviXscan 3D FinePrecision a robotizovaných systémů
(Matching tags: 3D skenery,Hardware,eviXscan 3D,FinePrecision,Evatronix,Universal Robots,Webináře)
Eva­t­ro­nix SA, vý­rob­ce 3D ske­ne­ru evi­Xs­can, po­řá­dá bez­plat­ný webi­nář „Pre­zen­ta­ce ske­ne­ru evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on a ro­bo­ti­zo­va­ných sys­té­mů“. On-line se­mi­nář se bude ...
Úterý, 06 Duben 2021
4. Premiéra skeneru eviXscan 3D FinePrecision
(Matching tags: Evatronix,FinePrecision,eviXscan 3D,3D skenery,Hardware)
Pol­ská spo­leč­nost Eva­t­ro­nix uved­la 10. břez­na 2021 na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on. Mě­ři­cí za­ří­ze­ní se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí mě­ře­ní a vy­so­kou úrov­ní ...
Pondělí, 22 Březen 2021