Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo excel

Celkem nalezeno výsledků : 16.

1. Jarní webináře s aplikacemi ArcGIS
(Matching tags: Arcade,Webináře,Excel,ArcGIS,Arcdata,ESRI,GIS)
Tým spo­leč­nos­ti Arc­da­ta Praha na jaro při­pra­vil sérii šesti webi­ná­řů. Ten­to­krát se na nich účast­ní­ci spo­leč­ně s před­ná­še­jí­cí­mi po­dí­va­jí na mož­nos­ti vy­u­ži­tí růz­ných apli­ka­cí ...
Čtvrtek, 13 Duben 2023
2. Jak importovat CAD data do MS Office
(Matching tags: Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter,Import CAD dat,Word,AXIOM,Excel,Microstation,Revit,AutoCAD)
Bez ohle­du na to, zda po­u­ží­vá­te MicroStati­on, Au­to­CAD nebo Revit, víte, jak těž­ko­pád­né mohou být ně­kte­ré aspek­ty vaší CAD plat­for­my. Ne­sná­ší­te, když se z jed­no­du­ché­ho im­por­tu ...
Pátek, 09 Prosinec 2022
3. Bezvadné importy do Revitu
(Matching tags: Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter,Import CAD dat,Word,AXIOM,Excel,Revit)
Im­por­to­vá­ní dat z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu je ča­so­vě ná­roč­né a je do­sta­teč­nou zkouš­kou tr­pě­li­vos­ti sva­té­ho. Je to frustru­jí­cí, opa­ku­jí­cí se čin­nost, ...
Pátek, 30 Září 2022
4. Frustrují vás importy do CAD platformy?
(Matching tags: Au­to­CAD,MicroStati­on,Import CAD dat,Word,AXIOM,Excel,Revit)
Ve spo­leč­nos­ti Axiom vědí, že im­port dat z do­ku­men­tů Word nebo ta­bu­lek Excel do CAD plat­for­my může způ­so­bit fru­stra­­ci s vel­kým F. Ať už po­u­ží­vá­te MicroStati­on, Au­to­CAD ...
Pátek, 02 Září 2022
5. Webinář Zlobí vás import do CAD?
(Matching tags: Import dat,Word,AXIOM,Excel,Microstation,AutoCAD,Webinar,CAD)
Pokud se vám někdy stalo, že jste se při im­por­tu z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu do Au­to­CA­Du nebo Mic­ro­Sta­ti­on cí­ti­li po­dráž­dě­ní a při­pra­ve­ní hodit ruč­ník do ringu, ...
Čtvrtek, 24 Březen 2022
6. Aktualizace Ideate BIMLinku pro Revit
(Matching tags: Autodesk,Ideate BIMLink,Správa modelů,Revit,Aktualizace,Excel)
Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen vý­vo­jář­ské sítě Au­to­de­s­ku, na­bí­zí vy­lep­še­nou verzi apli­ka­ce Ide­a­te BIMLink, která zjed­no­du­šu­je už 10 let sprá­vu mo­de­lů pře­su­nem dat ze soft­wa­ru ...
Pátek, 15 Listopad 2019
7. Aktualizace BIM 360 Docs
(Matching tags: Office,Aktualizace,PowerPoint,Excel,Docs,BIM 360,Word,Visio)
Jednou z nejvýznamnějších novinek v BIM 360 Docs je možnost pro­hlí­žet, vytvářet a editovat soubory Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Visio) přímo v prostředí ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
8. AGACAD nabízí BIM Navigator zdarma
(Matching tags: AGACAD,Excel,CSV,Projekty,Revit,Navigator,Stavebnictví,Zdarma,BIM)
... do sou­bo­ru CSV a otevřít přímo v Excelu.  ...
Úterý, 31 Červenec 2018
9. JTB BatchAttEdit 2.0 pro AutoCAD
(Matching tags: Excel,JTB,BatchAttEdit,Dávkové změny,AutoCAD,2.0)
... chyb. Novinkou je možnost exportovat a importovat data atributů bloků do a z Excelu a upravit je například přečíslováním, vyhledáváním nebo nahrazením apod. Díky funkci filtrování ...
Úterý, 13 Březen 2018
10. Vychází beta verze ZW3D 2018
(Matching tags: Beta verze,ZW3D 2018,3D CAD modely,Excel,konverze,Knihovna,CAD/CAM)
CAD/CAM řešení ZW3D vychází v beta verzi 2018. Ta nabízí např. aktualizovanou CAD knihovnu předem sestavených 3D CAD modelů, která podporuje data z konfigurací nebo externích souborů Excel. Pro ...
Úterý, 26 Září 2017
11. Vychází FARO Visual Inspect
(Matching tags: Visual Inspect,Excel,Kontrola,Měření,Faro,iPad,3D data)
... formátu Microsoft Excel (ve spojení s iPadem trochu divný formát). Informační video je k nalezení zde. Produktová řada Visual Inspect sestává ze dvou možností.  ...
Čtvrtek, 21 Září 2017
12. Aplikace JTB Sheet Set Creator 2.0 pro AutoCAD
(Matching tags: Aplikace,2.0,AutoCAD,Sheet Set Creator,Listy,Excel,JTB)
JTB Sheet Set Creator je aplikace pro Autodesk AutoCAD, která vytváří nové Sheet Sets (sady listů) a Sheets (listy) podle šablon Excelu pro využití ve správci sad listů Sheet Set Manager (SSM). ...
Úterý, 20 Prosinec 2016
13. JTB World vydal JTB CAD Automation Tools 5.0
(Matching tags: JTW,XLS,XLSM,Excel,CAD,Tools,World,Automation,5.0)
... vylepšené soubory Excel pro export buněk, obsahujících i tečky a čárky, opravené problémy v souborech AutoUpd Excel způsobující problémy mezi 32 bity a 64 bity, funkce u AutoUpd Excel ...
Středa, 13 Červenec 2016
14. Zdokonalte své VISIO, EXCEL a WORD o společnou SQL databázi
(Matching tags: CAD,Word,SQL,Excel,Visio,ECAD)
Používáte ke svým návrhům a úvodním projektům grafický editor VISIO, tabulkový editor EXCEL a textový nástroj Word? Pak je tento příspěvek určen právě Vám. Chtěli bychom Vám zde krátce představit nástroj, ...
Úterý, 21 Červenec 2015
15. Exportní nástroj Solidworks EPDM
(Matching tags: Excel,PLM Mechanic,Vestals Gap,Export Tool,EPDM,SolidWorks,PDM,Data)
... Solidworks EPDM ocení výhody přípravy pracovních sešitů v Excelu pro export do jejich Vaultu. Tato informace je pak importována do dalších systémů nebo jako příprava integrace do systémů jako Agile ...
Středa, 11 Únor 2015
16. Kurz Užitečné a pokročilé nástroje MS Excelu 2010
(Matching tags: Vzdělávání,Microsoft,Kurz,top vision,Excel)
Ať se firmy se specializovaným softwarem snaží sebevíc, nejrozšířenějším PDM nástrojem u nás stále zůstává Microsoft Excel. Někdo ho ovládá dobře, jiný méně, ale stále je co zlepšovat. Společnost top vision ...
Čtvrtek, 24 Červenec 2014