Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo fbx

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Prohlížeč virtuální reality (VR) vhodný pro průmysl
(Matching tags: FBX,Prohlížeč,3D modely,CAD Schröer,i4 VIRTUAL REVIEW,Virtuální realita,CAD)
Nová verze (2.0) i4 VIR­TU­AL RE­VIEW VR Viewer před­sta­vu­je ob­rov­ský skok vpřed v nové tech­no­lo­gii pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce. i4 Vir­tu­al Re­view je na trhu již více než rok a od ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
2. Nová knihovna pro formát FBX od Datakitu
(Matching tags: FBX,Konverze dat,Datakit,CrossManager,Autodesk,Datové formáty)
Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dal do své ak­tu­ál­ní na­bíd­ky za­pi­so­vač pro sou­bo­ry for­má­tu FBX, který se ši­ro­ce ...
Pátek, 28 Únor 2020
3. Virtuální továrna se stává realitou
(Matching tags: Virtuální továrna,Virtuální realita,CAD Schröer,FBX,M4 VIRTUAL REVIEW)
Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (VR) se stává běž­nou díky ros­tou­cí po­pu­la­ri­tě v her­ním prů­mys­lu. Také prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti si nyní uvě­do­mu­jí vý­ho­dy této tech­no­lo­gie a za­čí­na­jí ...
Středa, 22 Leden 2020
4. Nový prohlížeč rozšířené reality od firmy CAD Schroer
(Matching tags: OBJ,FBX,CAD.3D modely,Prohlížeč,Rozšířená realita,CAD Schröer)
AR-Viewer i4 Aug­men­ted Re­view umo­ž­ňu­je 3D mo­de­ly z CAD ne­bo 3D sys­té­mů vy­ex­por­to­va­né ve for­má­tech OBJ nebo FBX zob­ra­zit po­mo­cí AR pro­hlí­že­če v re­a­lis­tic­kém pro­stře­dí ...
Čtvrtek, 26 Září 2019
5. Nová verze VR prohlížeče M4 VIRTUAL REVIEW
(Matching tags: FBX,VR prohlížeč,M4 VIRTUAL REVIEW,Měření vzdálenosti,OBJ,STEP,CAD Schröer)
Prohlížeč virtuální reality M4 Virtual Review VR nabízí práci s ještě vět­ší­mi 3D modely, nové nástroje a větší flexibilitu ve virtuálním prostředí. No­vě tedy lze nahrát a plynule ...
Pátek, 07 Červen 2019
6. HDR Light Studio vychází ve verzi 5
(Matching tags: Studio,HDR,Lightmap,Rozhraní,FBX,Light,LDR,Alpha,Verze 5)
Společnost Lightmap vydává v nové verzi HDR Light Studio 5. Software prošel redesignem a nabízí zcela nové, flexibilní a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s dokovatelnými panely, ...
Čtvrtek, 14 Květen 2015
7. Doplněk ModelPort pro ArchiCAD
(Matching tags: AECObjects.com,ModelPort,ArchiCAD.OBJ,FBX,DAE,Stavebnictví,3D modely,Library)
... FBX do knihovny částí ArchiCAD Library. Překonvertovaný 3D model nebo objekt obsahuje podrobné, projektové 2D symboly, a vytvoří ArchiCAD materiál s originálními mapami textur. ModelPort rovněž ...
Pátek, 07 Listopad 2014