Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo festival

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Na Maker Faire Prague zakoncertuje Nicolas Bras
(Matching tags: Maker Faire Prague,Festival,Výstaviště Praha,Holešovice)
Na blí­ží­cí se fes­ti­val no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire Pra­gue 2021, který se koná v Prů­mys­lo­vém pa­lá­ci praž­ské­ho Vý­sta­viš­tě o ví­ken­du 11.–12. září 2021, po­tvr­dil účast Ni­co­las ...
Neděle, 05 Září 2021
2. Zažijte svět po apokalypse na Maker Faire Prague
(Matching tags: Výstaviště Praha,Maker Faire Prague,Holešovice,Festival)
Na čtvr­tý roč­ník ce­lo­re­pub­li­ko­vé­ho fes­ti­va­lu no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire Pra­gue 2021 se dosud při­hlá­si­lo – na­vzdo­ry otaz­ní­kům spo­je­ným s epi­de­mi­o­lo­gic­kou si­tu­a­cí ...
Čtvrtek, 26 Srpen 2021
3. Pražský Maker Faire hledá nadšené tvůrce a inovátory
(Matching tags: Výzva,Maker Faire Prague,Festival)
Po roční pauze se se­tká­ní „zla­tých čes­kých ru­či­ček“ vrací ve fy­zic­ké po­do­bě. Ku­ti­lo­vé, ma­ke­ři a všich­ni, kdo rádi tvoří, se sejdou o ví­ken­du 11. a 12. září na praž­ském ...
Pátek, 18 Červen 2021
4. Maker Faire letos jen regionálně v Mladé Boleslavi a Plzni
(Matching tags: Kutilství,Maldá Boleslav,Maker More,Maker Faire,Plzeň,Festival)
Fes­ti­va­ly vy­ná­lez­ců, ino­vá­to­rů a no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire pro­bí­ha­jí v České re­pub­li­ce již tře­tím rokem a úspěš­ně se roz­ši­řu­jí do kraj­ských měst hlav­ně proto, ...
Čtvrtek, 10 Září 2020
5. Virtuální Maker Faire Prague 2020 předčil zájmem očekávání
(Matching tags: Festival,Maker Faire,Taktiq,Prusa Research,Online)
Pře­nést kla­sic­ký fes­ti­val do plně vir­tu­ál­ní po­do­by je možné. Uká­zal to fes­ti­val Maker Faire Pra­gue, který byl ve dnech 29.–30. květ­na k vi­dě­ní ve vir­tu­ál­ní po­do­bě. Or­ga­ni­zá­to­ři ...
Úterý, 02 Červen 2020
6. Přihlaste své filmy ve formátu S-3D
(Matching tags: S-3D,Parallax,Festival,Video)
Ve dnech 30. 11. 2012 – 2. 12. 2012 se koná v pražském kině Lucerna Festival stereoskopického videoartu. Až do 4. listopadu je možné přihlásit svá díla – a to jak celovečerní filmy, tak krátká díla. Přihlásit ...
Pátek, 21 Září 2012