SolidWorks
CEGRA
Asseco - Sparkys 2
Google překladač: English Deutsch
Nexnet
AIMTEC
Lokia

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo handyscan

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Creaform nabízí HandySCAN AEROPACK
(Matching tags: VX­mo­del,VXin­spect,AEROPACK,HandySCAN,SmartDENT 3D,Creaform)
Sada pro 3D ske­no­vá­ní Han­dyS­CAN Ae­ro­pack je ur­če­na pře­de­vším pro ře­še­ní spe­ci­fic­kých pro­blé­mů kon­t­ro­ly kva­li­ty le­ta­del, ja­ký­mi jsou na­pří­klad po­sou­ze­ní škod způ­so­be­ných ...
Středa, 13 Listopad 2019