Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo idiada

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. MODSIM konference 2023
(Matching tags: PLM EF,MODSIM,Valeč,Idiada,Modelování,Technodat,Konference,Simulace)
Pod tímto ne­tra­dič­ním ná­zvem letos při­pra­vil Tech­no­dat svoje tra­dič­ní PLM Ex­pe­ri­en­ce Forum na 13.–14. červ­na 2023 do Ho­te­lu Zámek Valeč. V dneš­ní době již sa­mot­né mo­de­lo­vá­ní ...
Pondělí, 24 Duben 2023
2. IDIADA bude provozovat testovací okruh v Sokolově
(Matching tags: Sokolov,Polygon,Idiada,Testování)
Spo­leč­nost IDI­A­DA ozná­mi­la na svém webu, že uspě­la v ten­d­ru na pro­voz po­ly­go­nu, který bude sou­čás­tí vý­zkum­né­ho cen­t­ra pro tech­no­lo­gie au­to­nomní­ho ří­ze­ní vý­znam­né ně­mec­ké ...
Pátek, 08 Duben 2022
3. Setkání uživatelů SIMULIA 2020
(Matching tags: Idiada,Jezerka,SIMULIA 2020,Setkání,Simulace,Uživatelé,Konference)
Spo­leč­nost IDI­A­DA CZ zve své zá­kaz­ní­ky, part­ne­ry a zá­jem­ce o si­mu­la­ce na od­bor­nou kon­fe­ren­ci „Se­tká­ní uži­va­te­lů SI­MU­LIA 2020“, která se usku­teč­ní 20. – 21. dubna v ho­te­lu ...
Středa, 05 Únor 2020
4. Setkání uživatelů SIMULIA 2017 – registrace otevřena
(Matching tags: Idiada,Registrace,SIMULIA 2017,Konference,Vzdělávání,Simulace,Setkání uživatelů)
Společnost IDIADA CZ zve své zákazníky, partnery a zájemce o simulace na odbornou konferenci „Setkání uživatelů Simulia 2017“, která se uskuteční ve dnech 2.–3. října 2017 v Kongres ...
Pondělí, 26 Červen 2017
5. Setkání uživatelů SIMULIA 2016
(Matching tags: Uživatelé,Konference,Dassault,Simulace,Systèmes,3DEXPERIENCE,Idiada)
Akciová společnost IDIADA CZ srdečně zve své zákazníky, partnery a zájemce o simulace na odbornou konferenci „Setkání uživatelů SIMULIA 2016″, která se uskuteční v termínu 19. – 20. září ve Sport ...
Středa, 17 Srpen 2016
6. IDIADA pořádá seminář o FEM analýze
(Matching tags: Analýza,SIMULIA,fe-safe,Idiada,Seminář,Vzdělávání,FEM)
Akciová společnost IDIADA CZ zve na třetí část semináře „FEM analýzy v praxi 3“. Akce se koná 18. září 2014 (čtvrtek) od 12:00 hod v Impact Hubu Praha, Drtinova 10, Praha 5. Mezi tématy najdete ...
Pátek, 12 Září 2014
7. Seminář Abaqus pro výpočty nelineárních materiálů
(Matching tags: Abaqus,Anylýza,Plasty,Seminář,FEM,Vzdělávání,Idiada,Guma)
Společnost Idiada, distributor softwaru Abaqus v Česku a na Slovensku a certifikovaný partner Dassault Systèmes, zve na pravidelný seminář o možnostech využití softwaru Abaqus. ...
Čtvrtek, 06 Únor 2014