Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo indie

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Velkoformátová 3D tiskárna Pratham X z Indie
(Matching tags: Hardware,3D tiskárny,Indie,Velkoformátové,Make3D,Pratham X)
Mezi ros­tou­cí­mi in­dic­ký­mi spo­leč­nost­mi na trhu 3D tisku je i Ma­ke3D, která uvádí svou tis­kár­nu Pratham X, obří sys­tém pro vy­tla­čo­vá­ní ma­te­ri­á­lu s ob­je­mem 1000 × 1000 × ...
Pondělí, 11 Září 2023
2. Schneider Electric uvádí EcoStruxure pro zdravotnictví
(Matching tags: Infrastruktura,zdravotnictví,IoT,Indie,Schneider Electric,EcoStruxure)
Schne­i­der Elect­ric uvedl na trh ře­še­ní EcoStru­xu­re for He­al­thca­re, které je za­lo­že­no na in­ter­ne­tu věcí a umožňuje vy­tvo­řit odol­ný eko­sys­tém zdra­vot­ní péče v Indii. Cílem ...
Pondělí, 07 Srpen 2023
3. Altium spolupracuje s Chandigarh University
(Matching tags: Učební osnovy,Chandigarh University,Upverter Education,PCB,Indie,Altium)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la, že Up­ver­ter Edu­cati­on, její bez­plat­né zá­klad­ní kurzy elek­tro­ni­ky bě­ží­cí na pro­hlí­že­či, budou nyní ne­díl­nou sou­čás­tí učeb­ních osnov pro návrh desek ...
Středa, 05 Leden 2022
4. Siemens kupuje indickou společnost C&S Electric
(Matching tags: Indie,Součástky,C&S Electric,NN a VN,Rozvaděče,Akvizice,Siemens)
Spo­leč­nost Si­e­mens Ltd. (Indie) po­de­psa­la 24. ledna 2020 do­ho­du o akvi­zi­ci C&S Elect­ric Li­mi­ted se síd­lem v Dillí. Cílem je vy­ho­vět ros­tou­cí po­ptáv­ce po elek­tri­fi­ka­ci ...
Úterý, 28 Leden 2020
5. Siemens získal výukový kontrakt za milión eur
(Matching tags: Industry,Indie,Gudžarát,PLC,Software,Siemens,PLM,CNC)
Společnost Siemens Industry vyhrála tendr, týkající se výukových služeb, za 1 milión eur od ministerstva vzdělání a průmyslu indického státu Gudžarát. Součástí dohody je, že Siemens založí výuková ...
Úterý, 07 Leden 2014