Alvao
Národní muzeum
Google překladač: English Deutsch
Alvao
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo its

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Webinář Teamcenter – ochrana dat a know-how – 25. 3.
(Matching tags: ITS,Webinar,Vzdělávání,Teamcenter,Siemens)
Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 25. břez­na 2020 od 10:00 ho­din na we­bi­nář s té­ma­tem ochra­ny know-how a za­bez­pe­če­ní kon­strukč­ních dat. Pro kon­ku­ren­ci ...
Pátek, 20 Březen 2020
2. Seminář 3D tisk a aditivní výroba
(Matching tags: Hotel Energie,ITS,Semináře,Vzdělávání,3D tisk)
... (ITS) při­pra­vi­la se­mi­nář, na kte­rém se do­zví­te všech­no, co po­tře­bu­je­te, abys­te i vy ve vaší fir­mě bez­peč­ně za­ved­li tech­no­lo­gii 3D tisku. Do­zví­te se, jaké kroky je po­tře­ba ...
Čtvrtek, 12 Březen 2020
3. Webinář: Rychlá a bezpečná výměna dat s dodavateli
(Matching tags: ITS,Teamcenter,Siemens,Webinar,Vzdělávání)
Mnoho vý­rob­ků vzni­ká v roz­sáh­lém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. Do­da­va­te­lé mají různé role a často se musí po­tý­kat s více CAD sys­témy i roz­ma­ni­tý­mi pro­ce­sy li­ší­cí­mi ...
Úterý, 04 Únor 2020
4. Webinář Zlepšete plánování a řízení projektů
(Matching tags: Řízení projektů,Industrial Technology Systems,ITS,Teamcenter,Siemens,Webinar)
Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 13. lis­to­pa­du od 10.00 do 11.00 hodin na webi­nář o pro­duk­tu Te­am­cen­ter spo­leč­nos­ti Si­e­mens. Pro­duk­ty, or­ga­ni­za­ce a do­da­va­tel­ský ...
Pondělí, 11 Listopad 2019
5. ITS nabízí Transmagic
(Matching tags: Industrial Technology Systems,ITS,konverze,TransMagic,Data,Software)
Společnost Industrial Technology Systems (ITS) dodává svým zá­kaz­ní­kům speciální softwarové řešení Transmagic. V dnešní době di­gi­ta­li­za­ce začíná být každodenní potřebou rychlé prohlížení a zpracování ...
Středa, 21 Březen 2018
6. Série webinářů o platformě Teamcenter
(Matching tags: Webináře,ITS,Teamcenter,Siemens,Software,Vzdělávání,PLM)
Základním krokem k úspěchu je kontrola nad daty. Spravujte svá data, procesy a doku­menty v rámci jednotného prostředí. Seznamte se s PLM platformou Temcenter na sérii webinářů, ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2017
7. Jak přizpůsobit podnikání přicházejícím změnám
(Matching tags: vývoj ekonomiky,ITS,Vzdělávání)
Jednou z nejzajímavějších letošních květnových akcí byl seminář pořádaný společností Industrial Technology Systems (ITS). Tihomir Erdeljac, ředitel této společnosti. Po přivítání hostů, kterými byli prof. ...
Pondělí, 23 Květen 2016
8. Industrial Technology Systems slaví 25 let působení v ČR
(Matching tags: PLM,CAD,CAM,CAE,Siemens,ITS)
U příležitosti 25. výročí společnosti ITS na trhu v České republice jsme požádali o rozhovor jejího jednatele Tihomira Erdeljace. Industrial Technology Systems u nás začínala jako ...
Sobota, 02 Květen 2015
9. Tiskárny Epson A3+ s inkoustovými nádržkami
(Matching tags: Hardware,Tiskárny,Epson,A3+,L1300,L1800,ITS)
Řadu tiskáren Epson s inkoustovým tankovým systémem (ITS) rozšiřují dva nové modely L1300 a L1800 umožňující tisk formátu A3+. Tiskárna L1300 je čtyřbarevná tiskárna, která je navržená tak, aby kancelářím ...
Úterý, 17 Červen 2014