E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Sophos
ITmeets

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo j55

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. MCAE virtuální veletrh 2020
(Matching tags: XM200C,Miniveletrh,J55,Xact Metal,MCAE Systems,MSV,Stratasys,3D tisk)
Pokud jste pra­vi­del­ný­mi ná­vštěv­ní­ky Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a jeho do­pro­vod­ných akcí, tak jste ur­či­tě ne­moh­li mi­nout ně­kte­rou z ne­pře­hléd­nu­tel­ných ...
Středa, 14 Říjen 2020
2. Webinář MCAE: Polyjet jak ho neznáte
(Matching tags: MCAE,Stratasys,3D tiskárny,PolyJet,Webináře,J55)
... spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems, kde bu­de­te se­zná­me­ni s hor­kou no­vin­kou, po­sled­ním mo­de­lem 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys J55. 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J55 na­bí­zí téměř 500 tisíc barev, ově­ře­ný ...
Pátek, 15 Květen 2020
3. MCAE představuje novou 3D tiskárnu Stratasys J55
(Matching tags: J55,Stratasys,3D tiskárny,Kanceláře,MCAE Systems,3D tisk,Hardware)
Od rych­lých kon­cepč­ních dílů až po do­ko­na­le věrné mo­de­ly, s 3D tis­kár­nou Stra­ta­sys J55 při­ve­de­te své ná­vrhy k ži­vo­tu. Tis­kár­na Stra­ta­sys J55, ur­če­ná pro kan­ce­lář­ské ...
Úterý, 12 Květen 2020