Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo kam

Celkem nalezeno výsledků : 1.

Troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce měst do­ká­žou vý­raz­ně zpře­hled­nit plá­no­vá­ní roz­vo­je sí­del­ní zá­stav­by. Svůj vlast­ní 3D model si ne­chá­vá při­pra­vit i Brno. Ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům ...
Pondělí, 15 Srpen 2022