Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo kubotek3d

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. Vydán Service Pack 1 pro KeyCreator 2022
(Matching tags: Service Pack 1,Kubotek3D,KeyCreator)
Ku­bo­tek3D ozná­mil 4. břez­na vy­dá­ní ser­vis­ní­ho ba­líč­ku 2022 SP1 pro soft­wa­ro­vé pro­duk­ty Key­Cre­a­tor. Tato verze po­sky­tu­je ak­tu­a­li­za­ce mnoha pře­kla­da­čů CAD sou­bo­rů, ně­ko­lik ...
Čtvrtek, 10 Březen 2022
2. Kubotek3D vydává KeyCreator 2020
(Matching tags: CAD,Data,2020,Kubotek3D,KeyCreator,Import)
3D CAD soft­ware Key­Cre­a­tor na­bí­zí v no­vé ver­zi 2020 na­pří­klad niž­ší množ­ství kro­ků u vy­bra­ných, nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­ných funk­cí jako sprá­va se­stav nebo vý­kre­sy, pod­po­ru ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2019
3. Kubotek3D oznamuje K-Compare Revision
(Matching tags: Modely,Data,CAD,Kubotek3D,Porovnání,K-Compare Revision)
K-Com­pa­re Re­vi­si­on je sa­mo­stat­ný soft­ware pro po­rov­ná­vá­ní CAD mo­de­lů, po­sta­ve­ný na uni­ver­zál­ní CAD ar­chi­tek­tu­ře fra­mewor­ku Ku­bo­tek Kos­mos 3D. Za­jiš­ťu­je efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci ...
Pondělí, 07 Říjen 2019
4. Kubotek Kosmos 3D Framework nyní ve verzi 2.0
(Matching tags: MCAD,framework,Kubotek3D,Kosmos 3D,Verze 2.0,Kubotek,Aditivní výroba)
Spo­leč­nost Ku­bo­tek3D, vý­vo­jář 3D MCAD soft­wa­ru, ak­tu­a­li­zo­va­la Ku­bo­tek Kos­mos 3D fra­me­work na ver­zi 2.0. Tento fra­me­work je sa­dou ví­ce­plat­form­ních C/C++ soft­wa­ro­vých kom­po­nent, ...
Pátek, 30 Srpen 2019
5. Nový multiplatformní program pro překlad CAD souborů
(Matching tags: Konverze dat,Kubotek3D,K-Display,Convert,CAD)
K-Display Convert je nový program pro více platforem od společnosti Kubotek3D, jenž je určen pro převod CAD souborů a jejich zobrazení a postavený na univerzální CAD architektuře frameworku ...
Pátek, 21 Červen 2019
6. Kubotek3D nabízí K-Compare Validate
(Matching tags: Kubotek3D,K-Compare,Validate,Kosmos 3D,Převody,Kontroly,Data,CAD)
Společnost Kubotek3D vyvíjí software pro precizní geometrii a nově nabízí K-Compare Validate, což je samostatná aplikace pro převody a validaci CAD dat, postavená na univerzální CAD architektuře ...
Pátek, 07 Září 2018
7. Kubotek3D představuje K-Display View
(Matching tags: Kubotek3D,IMTS 2018,K-Display View,Kubotek Kosmos 3D,Kubotek Spectrum,prohlížeče,CAD)
Mezi firmy nabízející software pro přesnou geometrii patří Kubotek3D, která v září na veletrhu IMTS 2018 v Chicagu představí software K-Dis­play View. Jde o nový program pro více platforem ...
Pátek, 24 Srpen 2018
8. Kosmos framework od Kuboteku s možností licencí
(Matching tags: Licence,Kosmos,Fframework,Kubotek3D,CAD)
Společnost Kubotek3D, která vyvíjí 3D strojní CAD software, uvolnila pro možnost licencí svůj nový framework Kubotek Kosmos 3D. Ten podporuje precizní 3D aplikace a vysoce kvalitní CAD ze všech ...
Neděle, 12 Srpen 2018