Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo legislativa

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Projektování a dimenzování technologií nízkoenergetických budov
(Matching tags: Nízkoenergetické budovy,Legislativa,Projektování,Seminář,TZB,Technologie)
Na od­bor­ný se­mi­nář „Pro­jek­to­vá­ní a di­men­zo­vá­ní tech­no­lo­gií pro níz­ko­ener­ge­tic­ké bu­do­vy“ za­mě­ře­ný na pod­po­ru pro­jekč­ní čin­nos­ti v ob­las­ti tech­nic­kých za­ří­ze­ní ...
Středa, 01 Únor 2023
2. Dronald poradí s registrací a pravidly pro létání dronů
(Matching tags: Dronetag,Dronald,Drony,ŘLP ČR,Legislativa,Registrace)
Od 31. pro­sin­ce za­ča­la pla­tit nová pra­vi­dla pro pro­voz dronů. Startup Dro­ne­tag proto spo­leč­ně s Ří­ze­ním le­to­vé­ho pro­vo­zu ČR vy­vi­nul apli­ka­ci Dro­nald – chyt­ré­ho prů­vod­ce, ...
Pondělí, 04 Leden 2021
3. Firmám s drony pomáhá český Dronetag
(Matching tags: Letový provoz,Dronetag,Drony,Legislativa)
V Ev­ro­pě je v pro­vo­zu více než pět mi­li­o­nů dronů, stále čas­tě­ji s nimi lé­ta­jí jak nad­šen­ci, tak i spe­ci­a­li­zo­va­né firmy. Houst­nou­cí pro­voz řeší nová le­gisla­ti­va ...
Středa, 05 Srpen 2020
4. Červnová konference BIM ve stavebnictví
(Matching tags: Legislativa,Podnikání,ABF,Architektura,Konference,BIM,Stavebnictví)
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pořádá ve svém sídle na Václavském náměstí 31 v Praze BIM konferenci, v souběhu s níž proběhne výstava Miniexpo IT ve stavebnictví. Termín ...
Pondělí, 01 Červen 2015
5. V USA umožnila FAA provoz dronů čtyřem společnostem
(Matching tags: Hardware,GIS,GPS,Legislativa,VDOS,Clayco,Woolpert,Drone,Trimble)
Souhlas s komerčním využitím dronů získaly od americké Federální letecké správy (FAA) čtyři firmy: Trimble Navigation, VDOS Global, Clayco a Woolpert. Využití dronů je různé, od průzkumů země, ...
Pátek, 12 Prosinec 2014