Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo materialcenter

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Odhad výrobních nákladů na kompozitní 3D tisk
(Matching tags: Odhad,e-Xstre­am en­gi­nee­rin,Náklady,Digimat,Aditivní výroba,MaterialCenter,3D tisk)
Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, před­sta­vi­la kon­cem ledna 2021 nové mož­nos­ti si­mu­la­ce a vir­tu­ál­ní vý­ro­by, ...
Pondělí, 01 Březen 2021
2. e-Xstream vydává MaterialCenter ve verzi 2020
(Matching tags: MaterialCenter,Engineering,e-Xstream,Hexagon MI,MSC Software,Verze 2020,Digimat-VA)
Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část MSC Soft­ware di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce firmy He­xa­gon, ak­tu­a­li­zo­val svůj soft­ware pro sprá­vu dat o ma­te­ri­á­lech, Ma­te­ri­al­Cen­ter, ...
Pondělí, 23 Září 2019
3. MSC vydává MaterialCenter 2017
(Matching tags: 2017,MaterialCenter,MSC,Materiály,Software,CAE,Simulace)
Firma MSC Software, která nabízí simulační software a služby, oznámila vydání MaterialCenter 2017. Jde o platformu pro správu procesů a dat o materiálech, určenou vědcům vyvíjejícím ...
Středa, 18 Říjen 2017
4. MSC Software vydává MaterialCenter 2016
(Matching tags: Software,Data,CAE,2016,One,MSC,MaterialCenter,Analýzy)
Nová verze MaterialCenter 2016 nabízí nové funkce či umožňuje přímou integraci do aplikací CAE. V novinkách tedy najdeme nástroje pro integraci a export dat o materiálu přímo do výpočetních ...
Pondělí, 04 Červenec 2016
5. MSC vydává MaterialCenter pro správu životního cyklu materiálů
(Matching tags: Materiály,MSC Software Corporation,MaterialCenter,CAE,Stavebnictví,PLM,CAD)
Společnost MSC Software Corporation, se zabývá simulačními řešeními pro více oborů. Nyní vydává MaterialCenter pro správu životního cyklu materiálů, jenž spravuje data a procesy materiálů právě s přihlédnutím ...
Čtvrtek, 11 Červenec 2013