E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Sophos
Kodys
ITmeets

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo miloš hrazdíra

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. 22minutový webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2021
(Matching tags: 22minutový webinář.Solidworks,MIloš Hrazdíra,Velké sestavy)
... a před­ná­še­jí­cím je Miloš Hrazdí­ra.  ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2020
2. 22minutový webinář Konstrukční data blízká i vzdálená
(Matching tags: Konstrukční data,Webináře,22minutový,MIloš Hrazdíra,PDM,SolidWorks)
... – Miloš Hraz­dí­ra – za­mě­ří na kli­en­ta Web2, který umo­ž­ňu­je pří­stup pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če. V druhé části si s účast­ní­ky pro­jde mož­nos­ti práce s daty v čase, ...
Úterý, 19 Květen 2020
3. 22minutový webinář o SOLIDWORKS Flow Simulation
(Matching tags: Flow Simulation,MIloš Hrazdíra,SolidWorks,Vzdělávání,Webináře)
V pátek 3. dubna 2020 v 10:00 hodin máte mož­nost se při­po­jit k bez­plat­né­mu 22­mi­nu­to­vé­mu webi­ná­ři „Jak zlep­šit mí­chá­ní ka­pa­lin s po­mo­cí soft­wa­ru So­li­dworks Flow ...
Středa, 25 Březen 2020
4. Jak na velké sestavy, výkresy a simulace v Solidworks 2020
(Matching tags: 22minutový,Webináře,Solidworks 2020,MIloš Hrazdíra,Vzdělávání)
... Miloš Hrazdí­ra ukáže, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová ver­ze So­lid­works a jak je rych­le za­vést do pra­xe. Mož­ná to zná­te, po­tře­bu­je­te rych­le pro­hléd­nout vý­kres, jen­že ote­vře­ní ...
Úterý, 10 Prosinec 2019
5. 22minutový webinář – váš výrobek ve virtuální realitě
(Matching tags: Nástroje,MIloš Hrazdíra,Visualize,Webinářč,CAD,SolidWorks)
... rozšířené a virtuální reality. Jakými nástroji v této oblasti disponuje Solidworks, bude ukázáno v tomto webináři. Webový seminář bude vysílán v českém jazyce, přednášet bude Miloš ...
Úterý, 09 Červenec 2019
6. 22minutový webinář – Proudění a termomechanika
(Matching tags: Simulation,MIloš Hrazdíra,Flow,SolidWorks,Vzdělávání,Seminář)
... uvnitř i vně výrobku a jak můžeme ověřit jejich tepelné zatížení ještě před vy­ro­be­ním prvního fyzického prototypu. Webinář bude vysílán v českém jazyce, přednášejícím je Miloš Hrazdíra, ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
7. 22minutový webinář: Od konstrukce po výrobu
(Matching tags: 3DXpert,CAM,SolidWorks,Webinar,Výroba,MBD,Konstrukce,MIloš Hrazdíra,Inspection,22 minut)
Na téma uplatnění Solidworks v konstrukci i v výrobním procesu přednáší Miloš Hrazdíra v pátek 20. dubna 2018 od 10 hodin. Nový výrobek je těsně před dokončením, je čas začít ...
Středa, 11 Duben 2018
8. Webinář Simulace – nejlepší přítel konstruktéra
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Webinar,DS SolidWorks,Simulation,MIloš Hrazdíra)
DS SolidWorks zve 27. května 25014 zájemce na bezplatný webinář s názvem Simulace – nejlepší přítel konstruktéra. V praxi konstruktérovi často nezbývá než se spolehnout na vlastní intuici, zkušenosti ...
Středa, 21 Květen 2014
9. Webinář SolidWorks Electrical Schematic a 3D
(Matching tags: Electrical,MIloš Hrazdíra,SolidWorks,Vzdělávání,Webinar)
... pak se můžete po internetu setkat s přednášejícím Milošem Hrazdírou, oblastním technickým ředitelem DS SolidWorks a získat potřebné vědomosti, případně si je dále doplnit dotazy v části webového semináře ...
Pondělí, 12 Květen 2014