Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo minerva

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Efektivní plánování výroby s APS, které plánuje a zároveň optimalizuje
(Matching tags: Webináře,Minerva,APS,Opcenter Scheduling,Siemens)
Chce­te-li zlep­šit výkon va­še­ho pod­ni­ku jsou plá­no­vá­ní, roz­vr­ho­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ce vý­rob­ních pro­ce­sů klí­čo­vé. Na kon­krét­ním pří­kla­du z praxe vám uká­že­me, jak to fun­gu­je. ...
Středa, 08 Duben 2020
2. Na trh byl uveden simulační produkt ANSYS 2020 R1
(Matching tags: 2020 R1,Fluent,Minerva,HFSS,SPDM,ANSYS,Analýzy,HPC,Simulace)
Spo­leč­nos­ti urych­lu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci in­te­gra­cí špič­ko­vé ANSYS tech­no­lo­gie na­příč ži­vot­ní­mi cykly pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím no­vých funk­cí, které byly 28. ledna před­sta­ve­ny ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020