Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo modulární

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Modulární BIM výstavba
(Matching tags: BIM,Modulární,Tekla Structures,CDE,Trimble Connect)
Me­to­da DfMA je kom­bi­na­cí dvou me­tod, Design for Ma­nu­fac­ture a Design for As­sem­bly, te­dy ná­vrh kon­struk­ce za­mě­ře­ný pře­dev­ším na snad­nou a rych­lou vý­ro­bu i mon­táž. Výs­tav­ba kon­struk­cí ...
Pátek, 25 Září 2020
2. Modix uvádí na trh novou 3D tiskárnu BIG-120Z
(Matching tags: 3D tiskárny,Hardware,Modulární,Modix,BIG-120Z)
Na zá­kla­dě mo­du­lár­ní kon­struk­ce 3D tis­ká­ren BIG-60 a BIG-120X uvádí Modix novou 3D tis­kár­nu – BIG-120Z. Tis­kár­na za­jiš­ťu­je znač­ný sta­veb­ní objem 600 × 600 × 1200 mm (XYZ), což vy­ho­vu­je ...
Úterý, 07 Duben 2020
3. WASP nabízí modulární 3D tiskárnu Crane WASP
(Matching tags: Hardware,Stavebnictví,3D tiskárny,WASP,Shamballa,Modulární,Crane,BigDelta,Gaia)
... Nyní firma nabízí po dvou letech vývoje svou novinku, Crane WASP. Jde o modulární 3D tiskový systém, spolupracující s dalšími jednotkami. Sestává z hlavní tiskové jednotky, jež se dá ...
Úterý, 18 Září 2018