Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch
Bim.Point

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mscone

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. MSC Software uvedl MSCOneXT pro simulace
(Matching tags: MSCOneSE,e-learning,MSCOne,Hexagon MI,MSC,CAE)
MSC Soft­ware, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, roz­ší­řil svou na­bíd­ku po­kro­či­lých si­mu­la­cí tím, že svým zá­kaz­ní­kům po­sky­tu­je pří­stup k soft­wa­ru ...
Neděle, 21 Červen 2020