Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo nir

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Rekordní zájem o AMR roboty MiR a 55% růst tržeb
(Matching tags: 1. čtvrtletí 2021,Růst tržeb,NiR,AMR,Mobile Industrial Robots,Roboty)
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­na­la za­čát­kem to­ho­to roku re­kord­ní po­ptáv­ku. Pro­dej AMR ro­bo­tů v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2021 byl o 55 % vyšší ve srov­ná­ní ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
2. V Dánsku bude největší centrum pro koboty na světě
(Matching tags: Universal Robots,Teradyne,Dánsko,Koboty,NiR,Odense,cobot hub,Robotika)
Spo­leč­nos­tem Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Uni­ver­sal Ro­bots (UR) se v Ode­n­se díky fi­nanč­ní pod­po­ře je­jich spo­leč­né ame­ric­ké ma­teř­ské spo­leč­nos­ti Te­ra­dy­ne po­da­ři­lo ...
Středa, 05 Únor 2020