Alvao
Presco Group
Google překladač: English Deutsch
Alvao
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ochranné štíty

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Y Soft přechází na 3D tisk ochranných štítů pro zdravotníky
(Matching tags: Ochranné štíty,COVID-19,Y Soft,zdravotnictví,3D tisk)
Velká část za­měst­nan­ců Y Softu se pra­vi­del­ně za­po­ju­je do ne­zisko­vých pro­jek­tů a po­má­há, kde se dá. Stej­ný pří­stup za­u­ja­li i k si­tu­a­ci kolem one­moc­ně­ní Covid-19 ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
2. Také Stratasys vytiskne osobní ochranné prostředky
(Matching tags: Ochranné štíty,GrabCAD,Stratasys,3D tisk,COVID-19)
Až pár dnů poté, co u nás Prusa Re­search ohlá­sil tisk ochran­ných štítů pro lé­ka­ře, při­chá­zí s po­dob­ným pro­hlá­še­ním a vý­zvou iz­ra­el­ská spo­leč­nost Stra­ta­sys. Ta ozná­mi­la ...
Úterý, 24 Březen 2020
3. Prusa Research tiskne a bude rozdávat ochranné štíty lékařům
(Matching tags: Lékaři,Ochranné štíty,Prusa,Research,zdravotnictví)
Český vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search za­čí­ná ve spo­lu­prá­ci s Mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a vy­bra­ný­mi lé­ka­ři tes­to­vat ochran­né štíty, kte­ré lze vy­tisk­nout na 3D tis­kár­ně. ...
Pátek, 20 Březen 2020