Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo oncourse

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Praktické školení pro digitální věk od Rockwellu
(Matching tags: onCourse,Úterky TechEd,Rockwell Automation,Řešení,EMEA,Produkty,Školení)
Roc­kwell Au­to­mati­on spouš­tí nové di­gi­tál­ní ško­le­ní pod ná­zvem Úter­ky Te­chEd jako roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cí­ho po­pu­lár­ní­ho ško­le­ní Te­chEd EMEA. Budou pro­bí­hat for­mou fle­xi­bil­ní­ho ...
Pondělí, 30 Srpen 2021