Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ostrava

Celkem nalezeno výsledků : 16.

1. ArchiSHOW 2022 (20.–22. 9.) představí Archicad 26
(Matching tags: Archicad 26,BIM,Praha,Brno,CEGRA,ArchiSHOW,Ostrava,Navrhování,Projektování)
Na BIM bez kom­pro­mi­sů se přijď­te po­dí­vat do Os­t­ra­vy, Brna nebo do Prahy. Gra­phi­soft i letos vy­dal novou verzi Ar­chi­ca­du, která při­ná­ší řadu změn, po kte­rých mnoho uži­va­te­lů vo­la­lo. ...
Pondělí, 05 Září 2022
2. BIM konference prakticky a otevřeně – tradiční BIM Open 2022
(Matching tags: BIM Open 2022,Ostrava,Adeon,Konference,Stavebnictví,Autodesk,BIM)
V úterý 20. září pro­běh­ne již sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM Open 2022. Kon­fe­ren­ce, která tra­dič­ně pro­bí­há v Os­t­ra­vě, je uni­kát­ní svým za­mě­ře­ním na ote­vře­né sdí­le­ní lo­kál­ních ...
Pátek, 05 Srpen 2022
3. Ex­klu­ziv­ní na­bíd­ka kan­ce­lář­ských pro­stor k pro­nájmu v srdci Os­t­ra­vy
(Matching tags: Kancelářské prostory,Brandlovka,Pronájem,Ostrava)
Hle­dá­te sídlo pro nově vzniklou, fun­gu­jí­cí spo­leč­nost či pro roz­ší­ře­ní sítě Va­šich po­bo­ček? Po­tře­bu­je­te re­pre­zen­ta­tiv­ní pro­sto­ry pro re­a­li­za­ci schůzek? Teď zpo­zor­ně­te. Na­bí­zí­me ...
Úterý, 19 Říjen 2021
4. Nenechte si ujít SETKÁNÍ S CADSERVISEM
(Matching tags: GONG,Ostrava,ZWCAD,Setkání,CADservis,ZW3D,Uživatelé)
Účast­ní­ky če­ka­jí 2 dny, 2 před­náš­ko­vé sály, 10 řeč­ní­ků a spo­le­čen­ský večer – 7.–8. 10. 2021, Os­t­ra­va, Dolní ob­last Vít­ko­vi­ce, aula GONG. Se­tká­ní bude roz­dě­le­no do dvou před­náš­ko­vých ...
Pondělí, 27 Září 2021
5. OnRobot Roadshow pokračuje v Ostravě a Liberci
(Matching tags: Uchopovače,OnRobot,Liberec,Konzultace,Ostrava,Roadshow,Automatizace)
Spo­leč­nost OnRo­bot ne­mu­sí­me na našem webu před­sta­vo­vat. Po Praze a Brně po­kra­ču­je OnRo­bot Show v Os­t­ra­vě (8. a 9. čer­ven­ce) a v Li­ber­ci (15. a 16. čer­ven­ce). ...
Středa, 07 Červenec 2021
6. VŠB-TU Ostrava s novým bionickým designem koloběžky na MSV v Brně
(Matching tags: MSV,Brno,3D tisk,Bionický design,Koloběžka,AM 500E,VŠB-TU,Ostrava,Aditivní výroba)
Pro­to­typ ko­loběž­ky s uni­kát­ním rámem z 3D tis­kár­ny, která byla jako první na světě v roce 2018 vy­tiš­tě­na na Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va, pře­šel ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2019
7. Výzkumné a vývojové centrum pro automatizaci a robotizaci
(Matching tags: HSF System,Ingeteam,Výzkum,Vývoj,Ostrava,Automatizace,Robotizace)
HSF Sys­tem je ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem nové pro­voz­ní bu­do­vy, kte­rou chce v Os­t­ra­vě otevřít spo­leč­nost In­ge­te­am. Vý­znam­ná část ob­jek­tu bude slou­žit jako vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé ...
Pátek, 20 Září 2019
8. BIM Open 2019 - Konference pro pozemní a liniové stavby
(Matching tags: CAD,BIM,Konference,Stavebnictví,Open,Adeon,Liniové stavby,Ostrava)
Společnost Adeon spustila registrace na 4. ročník BIM konference na­z­vané BIM Open 2019. Konference je zaměřená na konkrétní využití BIM aplikací pro pozemní a liniové stavby. Několik firem, ...
Středa, 24 Červenec 2019
9. VŠB-TU Ostrava vytiskla jako první na světě koloběžku
(Matching tags: Titan,Renishaw,3D tisk,VŠB-TU,AM400,Bionická konstrukce,Ostrava)
První koloběžka s unikátním rámem z 3D tiskárny byla vytištěna na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Prototyp s bionickou konstrukcí z korozivzdorné oceli je plně ...
Středa, 06 Březen 2019
10. Základní školení na ZWCAD
(Matching tags: Vzdělávání,Školení,ZWCAD,CADservis,Základy,Ostrava)
O ZWCADu jste už asi slyšeli, nebo jste na něj narazili na různých výstavách, veletrzích, na našem či jiném webu. Pokud jste někdy uvažovali o ZWCADu jako o úplné náhradě ...
Pondělí, 17 Červenec 2017
11. eLTý OPEN – 3 setkání, 3 města a 300 vstupenek
(Matching tags: Praha,Brno,eLTý OPEN,Club,Ostrava,Vzdělávání,Autodesk,Seminář)
Jak informuje web Autodesk Clubu, je pro zájemce připraven bezplatný Autodesk seminář eLTý OPEN 2016, který se věnuje novinkám a trendům v oblasti projektování ve stavební praxi. Zúčastnit ...
Pondělí, 21 Listopad 2016
12. Setkání nejen uživatelů ZW3D
(Matching tags: Ostrava,Vědecko-technologický park,ZW3D,CADservis,Setkání,Uživatelé,3D CAD,CAM)
Pro uživatele a zájemce o ZW3D CAD/CAM připravila společnost CADservis akci, kde se dozvíte, co všechno se chystá a co bude obsahovat nová verze ZW3D 2017, která vyjde začátkem ...
Pondělí, 31 Říjen 2016
13. Siemens PLM Connection láká účastníky létajícím autem
(Matching tags: Uživatelé,Konference,Siemens,PLM,Vzdělávání.,Ostrava,Connection,Clarion)
Ve dnech 4. až 5. června pořádá společnost Siemens PLM Software svoji pravidelnou českou uživatelskou konferenci Siemens PLM Connection, tentokrát v ostravském Clarion Congress Hotelu. Také v letošním ...
Středa, 29 Duben 2015
14. Po Googlu a Seznamu mapuje ČR společnost Here pro Nokii
(Matching tags: Here,Here True,Ostrava,Olomouc,Digitální,Praha,Nokia,Brno,Mapování,GIS)
Nokia ve spolupráci se svou dceřinou společností Here zahájila tento měsíc mapování České republiky. Podklady, které získá, budou sloužit pro tvorbu nejdetailnějších světových map. Speciálně vybavená Here ...
Středa, 18 Březen 2015
15. Semináře 3D Printing 2.0 celosvětově i u nás v Ostravě
(Matching tags: 3D tisk,2.0,3D tiskárny,3D Systems,Protocom,3DPRINTING,Ostrava)
3D Printing 2.0 představuje exponenciální pokrok v rychlosti, kapacitě a odolných materiálech, které přináší nový seznam produktů 3D Systems do své celé 3D tiskové platformy pro firmy malé i velké, ...
Pondělí, 15 Září 2014
16. ArchiCAD 17 CZ živě v Brně, Ostravě a Praze
(Matching tags: Praha,Brno,CEGRA,Prezentace,ArchiSHOW,ArchiCAD 17,Ostrava,BIM)
Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (Cegra) pořádá ve čtvrtek 17. října 2013 v Brně, Ostravě a Praze ArchiSHOW 2013, živou prezentaci ArchiCADu 17. Na všech místech od 11.00 do 12.30 s následujícím ...
Úterý, 15 Říjen 2013