Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo p&id

Celkem nalezeno výsledků : 16.

1. Návrh P&ID ještě lepší – M4 P&ID FX verze 7.1
(Matching tags: Pro­jek­to­vá­ní,Soft­wa­re,Verze 7.1,P&ID,CAD Schröer)
Nová verze 7.1 soft­wa­ru M4 P&ID FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer na­bí­zí ještě více funk­cí zvy­šu­jí­cích pro­duk­ti­vi­tu pro ještě lepší návrh P&ID (stroj­ně tech­no­lo­gic­kých sché­mat). Se ...
Neděle, 14 Listopad 2021
2. Prvním krokem je efektivní návrh potrubí
(Matching tags: M4 Plant,Projektování,P&ID,Potrubí,CAD Schröer,Plant Design)
Návrh po­tru­bí je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších kon­strukč­ních dis­ci­plín v ob­las­ti pro­ces­ní­ho in­že­nýr­ství. Vzhle­dem k enorm­ní slo­ži­tos­ti mo­der­ních pro­ces­ních zá­vo­dů ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
3. CAD Schroer uvedl novou generaci P&ID softwaru
(Matching tags: DXF/DWG,M4 P&ID FX,Nová verze,P&ID,CAD Schröer)
No­vá ver­ze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho soft­wa­ru P&ID spo­leč­nos­ti CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vyt­vá­ře­ní P&ID – pot­rub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci ...
Úterý, 29 Září 2020
4. CAD Schroer uvedl novou generaci P&ID softwaru
(Matching tags: Verze 7.0,M4 P&ID FX,Výkresy,DXF/DWG,CAD Schröer,Potrubí,P&ID)
Nová verze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho P&ID soft­wa­ru fir­my CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vy­tvá­ře­ní P&ID – po­trub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 07 Květen 2020
5. CAD Schroer spojuje MEDUSAS4 a MPDS4 do sady M4
(Matching tags: Plant Design,CAD,P&ID,MPDS4,CAD Schröer,M4 Plant,M4 Drafting,MUDUSA4)
M4 při­ná­ší čer­s­tvý vzduch do stro­jí­ren­ství a pro­jek­to­vá­ní tech­no­lo­gic­kých celků. S M4 před­sta­vu­je CAD Schroer svou zcela pře­pra­co­va­nou CAD pro­duk­to­vou řadu. Kon­struk­té­ři ...
Čtvrtek, 20 Únor 2020
6. CADISON ve verzi R18
(Matching tags: ITandFactory,CADISON,R18,PDS,P&ID,Microstation,Oracle)
Společnost ITandFactory nabízí aktualizovanou verzi svého produktu pro projektování technologických celků. Přibyla v ní jedinečná funkce u prototypů pro import dat technologických schémat P&ID ...
Pátek, 10 Květen 2019
7. PROCAD představuje Plant Design Suite
(Matching tags: PROCAD,Potrubí,P&ID,Továrny,Plant Design Suite,Elektrorozvody,3DSMART,Ortho,Isometric)
Na přání zákazníků společnost PROCAD (ta americká, která nabízí doplňky pro AutoCAD k návrhům potrubí, elektřiny a továren obecně, nikoliv ta brněnská se softwarem pro prodej a opravy ...
Čtvrtek, 06 Září 2018
8. Siemens vydává Solid Edge 2019
(Matching tags: 2019,Wiring Design,PCB,Siemens,Elektro,Solid Edge,P&ID)
Software Solid Edge nabízí nástroje pro všechny aspekty vývojového procesu produktu, včetně mechanického a elektrického návrhu, simulací, výroby, technické dokumentace a správy dat. Verze Solid ...
Pátek, 08 Červen 2018
9. EPLAN Preplanning s modulem pro potrubí
(Matching tags: Kabely,Eplan,Potrubí,P&ID,Specifikace,Propojení,Preplanning,Trasy)
Čím dříve strukturujete a konzistentně shromažďujete data v technických projektech, tím lépe. V počátečních fázích projektu to platí zvláště pro data o propojeních, včetně určení, odkud ...
Úterý, 15 Srpen 2017
10. Vychází PROCAD V2017
(Matching tags: PROCAD,SpoolCAD,P&ID,Electric,AutoCAD,Ortho,Isometric)
Společnost Procad se zabývá od roku 1991 nabídkou aplikací pro navrhování potrubních a elektrických rozvodů. Jak bylo avizováno na firemním blogu, objevily se v současné době ...
Čtvrtek, 21 Duben 2016
11. Medusa4 R6 od CAD Schroeru
(Matching tags: MUDUSA4 R6,DIN,Katalogy,P&ID,ISO,CAD,Software)
CAD software Medusa4 R6 v nové verzi nabízí moderní design, nové funkce a více možnosti přizpůsobení podle uživatele. Nové je i rozhraní, jež má působit moderně, a přitom povědomě a uživatelsky ...
Středa, 10 Červen 2015
12. Nové verze produktů Procad
(Matching tags: rocad,3dsmar,V2016,Ortho,Isometric,SpoolCAD,P&ID,Electric)
Procad vydává 3dsmart V2016, Procad 2D V2016 (včetně P&ID, Ortho, Isometric a Electric) a Spoolcad V2016. Tyto produkty jsou nyní na stránkách společnosti ke stažení zdarma jako trial verze ...
Středa, 13 Květen 2015
13. CADWorx E&I verze 2014
(Matching tags: P&ID,Intergraph,ECAD,CADWorx,Plant Design,E&I v2014)
Společnost Intergraph vydala novou verzi CADWorx E&I v2014, jež nabízí nové funkce a vylepšení pro návrhy a design elektrických vybavení pro všechny fáze životního cyklu továren. Nová verze ...
Pátek, 07 Březen 2014
14. Navrhujte potrubní systémy!
(Matching tags: P&ID,Autodesk,Vzdělávání,Kurzy,TZB,AutoCAD,Nicom)
Nicom přidal do svého širokého portfolia CAD kurzů další novinku – Autodesk AutoCAD P&ID. Vytvářejte, upravujte a spravujte diagramy potrubí a jeho vybavení pomocí aplikace Autodesk AutoCAD ...
Pondělí, 09 Prosinec 2013
15. Clough si vybral SmartPlant od Intergraphu
(Matching tags: Clough,Potrubní systémy,Integrity,Engineering,Intergraph,SmartPlant,P&ID)
Západoaustralská společnost Clough se sídlem v Perthu se zabývá poradenstvím a servisem v oblasti inženýrinku a projektů. Nyní si vybrala SmartPlant P&ID Engineering Integrity od Intergraphu ...
Pondělí, 25 Březen 2013
16. EPLAN Platform v2.2 pro elektrotechnický design
(Matching tags: Panel Copper,FieldSys,P&ID,News,Data ZIP,Eplan,3D CAD)
Moderní automatizační procesy vyžadují komplexní a vysoce kvalitní dokumentaci, co se výroby týče. Přitom na plánování je stále méně času. Platforma EPLAN s tímto počítá a nabízí účinné plánování, přičemž ...
Čtvrtek, 25 Říjen 2012