Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo pbf

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Hexagon aktualizuje ESPRIT CAM
(Matching tags: Pow­der Bed Fusi­on,PBF,ESPRIT CAM,Hexagon MI,Aditivní výroba,CNC)
... vý­ro­bu po­mo­cí tech­no­lo­gie PBF (pow­der bed fusi­on). Vzhle­dem k tomu, že hyb­rid­ní vý­ro­ba za­hr­nu­je pro­vá­dě­ní adi­tiv­ních i sub­trak­tiv­ních pro­ce­sů, in­te­gra­ce ná­stro­jů ...
Úterý, 07 Prosinec 2021