Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo portfolio

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. S růstem portfolia se mění ReWalk Robotics na Lifeward
(Matching tags: MyoCycle,ReStore,Exoskelet,Lifeward,ReWalk Robotics,Portfolio)
ReWalk Ro­bo­tics před­sta­vi­la 29. ledna novou fi­rem­ní znač­ku a ofi­ci­ál­ně za­há­ji­la čin­nost pod ná­zvem „Li­fe­ward“. Akcie spo­leč­nos­ti se nyní za­čnou ob­cho­do­vat na burze Na­sdaq ...
Pátek, 02 Únor 2024
2. TD SYNNEX Datech rozšíří portfolio řešení pro design
(Matching tags: TD SYNNEX,Portfolio,dodavatelé,Datech,Design,Autodesk)
Da­tech, di­vi­ze TD SYN­NEX za­mě­ře­ná na dis­tri­buci soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty, de­sig­né­ry či ná­vr­há­ře, vý­raz­ně po­sí­lí svoji na­bíd­ku. K port­fo­liu ...
Středa, 01 Listopad 2023
3. Universal Robots představuje průmyslový kobot UR20
(Matching tags: UR20,Koboty,Portfolio,Universal Robots,Průmysl,Výroba,Automatizace,Robotika)
Dán­ský vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů (ko­bo­tů) Uni­ver­sal Ro­bots (UR) ozná­mil, že do svého sor­ti­men­tu přidá nový 20kg kobot. Tento kobot je po­jme­no­ván UR20, má zcela novou kon­struk­ci ...
Středa, 22 Červen 2022
4. Autodesk představuje výrobní portfolio
(Matching tags: Výroba,HSM,Portfolio,CAM,CAE,Autodesk,CNC,3D tisk,CAD)
Nové portfolio od společnosti Autodesk je zaměřené na výrobu (aditivní, CAM, kompozitní, robotickou, kontrolní i možnosti modelování), a najdeme v něm produkty nejen od Autodesku, ...
Středa, 14 Září 2016