Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo posedla

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Patnácté setkání Meet the Makers
(Matching tags: Trezor,Whoop-de-doo,Meet the Makers,Posedla,Dronetag,PrusaLab)
Pro­to­ty­po­vá dílna Prusa­Lab, fun­gu­jí­cí pod zášti­tou vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search, po­řá­dá již pat­nác­té se­tká­ní Meet the Ma­kers, ten­to­krát s podti­tu­lem Z ga­rá­že ...
Čtvrtek, 06 Duben 2023
2. Přepravní roboti a 3D tištěná sedla pro cyklisty
(Matching tags: Posedla,Va­nil­la Ro­bo­tics,Akcelerátor,PrusaLab,Josef Průša,Projekty,3D tisk)
Hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši pod­po­ři­la for­mou ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu in­ves­ti­ce­mi, ško­le­ní­mi a tech­no­lo­gic­kým zá­ze­mím dva pro­jek­ty. Jsou jimi ...
Středa, 14 Červenec 2021