Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo prodeje

Celkem nalezeno výsledků : 6.

1. Sandvik koupí výrobce PCD nástrojů Frezite
(Matching tags: Akvizice,Služby,Sandvik,Produkty,Fúze,Prodeje,Investoři,Frezite)
San­dvik po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí 100% po­dí­lu na zá­klad­ním ka­pi­tá­lu por­tu­gal­ské spo­leč­nos­ti Fre­zi­gest, SGPS („Fre­zi­te“). Na­bíd­ka spo­leč­nos­ti Fre­zi­te se sklá­dá pře­de­vším ...
Středa, 29 Červen 2022
2. Růst prodeje autonomních mobilních robotů MiR v roce 2021 o 42 %
(Matching tags: MiR600,Mibilní,Autonimní,MiR1350,2021,AMR,MiR,Roboty,Prodeje,Trh)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­nal v loňském roce 42% ná­růst pro­dejů opro­ti roku 2020. Pro­si­nec při­tom pro spo­leč­nost před­sta­vo­val re­kord­ní měsíc s téměř 300 do­da­ný­mi ...
Pondělí, 31 Leden 2022
3. České firmy v době koronakrize investují do 3D tisku
(Matching tags: Korona,3Dwiser,Prodeje,Hardware,3D tisk)
Vý­ho­dy 3D tisku se v době ko­ro­na­kri­ze po­tvr­di­ly v praxi. Tou nej­vý­raz­něj­ší je mož­nost vy­rá­bět po­třeb­né kom­po­nen­ty vlast­ní­mi si­la­mi na místě spo­tře­by, tedy lev­ně­ji a rych­le­ji. ...
Středa, 10 Únor 2021
4. Významný meziroční růst CAD Studia
(Matching tags: Prodeje,Studio,Licence,Stavebnictví,CAD,BIM,Strojírenství,Autodesk)
Akciová společnost CAD Studio potvrzuje trend pozitivních ekonomických výsledků. Objem prodejů narostl meziročně o více než pětinu. O čtvrtinu vzrostl celkový prodej licencí softwarových řešení ...
Středa, 14 Leden 2015
5. Nárůst prodejů AB Studia v Q1/2014
(Matching tags: BIM,Strojírenství,Stavebnictví,Konstrukce,AB Studio,Prodeje)
Společnost AB Studio oznámila 14% nárůst prodejů realizovaných v Q1/2014 oproti stejnému období v předchozím roce. Společnost AB Studio připravila balíčky služeb šité na míru zákazníkům a dále ...
Pátek, 04 Duben 2014
6. Prodáno 12 tisíc instalací produktu CADKON/CADKON+
(Matching tags: AB Studio,CADKON,Prodeje,Software,Stavebnictví)
Společnost AB Studio ohlásila 12 000 prodaných instalací produktu CADKON, profesně zaměřeného CAD systému pro projekční kanceláře a architektonické ateliéry. Zároveň slaví 25 roků existence CADKONu ...
Čtvrtek, 27 Březen 2014