Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo protetika

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. Motokrosař inspiruje lidi s amputacemi
(Matching tags: Mike Schultz,BioDapt,Dassault Systemès,Protetika,3D CAD,SolidWorks)
Téma ná­hrad am­pu­to­va­ných částí lid­ské­ho těla se ob­je­vu­je velmi často na kon­fe­ren­cích So­li­dworks. Poté, co mo­to­kro­so­vý zá­vod­ník Mike Schul­tz pře­žil ne­ho­du na sněž­ném sk­út­ru, ...
Čtvrtek, 13 Leden 2022
2. Motokrosař inspiruje lidi s amputacemi jak zůstat ve hře
(Matching tags: Amputace,Mike Schultz,BioDapt,Protetika,3D CAD,SolidWorks)
Spo­leč­nost Bi­o­Dapt vy­rá­bí vy­so­ce vý­kon­nou pro­te­ti­ku za po­mo­ci ře­še­ní So­li­dworks. Poté, co mo­to­kro­so­vý zá­vod­ník Mike Schul­tz pře­žil ne­ho­du na sněž­ném sk­út­ru, byla mu am­pu­to­vá­na ...
Úterý, 06 Duben 2021
3. Bionické ruce na konferenci INSPO
(Matching tags: Konference,Protetika,Kongresové centrum Praha,BMI sdružení,INSPO,Bionika,Myoruce)
Bi­o­nic­ké my­o­pro­té­zy rukou jsou ukáz­kou po­kro­ku, který udě­la­ly za po­sled­ních dva­cet let tech­no­lo­gie pro lidi se zdra­vot­ním po­sti­že­ním. Dneš­ní pro­té­zy, které fun­gu­jí na prin­ci­pu ...
Pátek, 07 Únor 2020
4. LIMB-Art a De­sign Re­a­li­ty pro 3D tisk krytů pro­téz nohou
(Matching tags: LIMB-Art,Design Reality,Mark Williams,HP Multi Jet Fusi­on,Protetika,Protézy)
De­sign po­vrchů pro­téz no­hou od fir­my LIMB-Art bu­de ny­ní mí­sto tra­dič­ní me­to­dy vstři­ko­vá­ní plas­tů tiš­těn u ser­vis­ní­ho po­sky­to­va­te­le De­sign Re­a­li­ty na 3D plat­for­mě Multi ...
Pondělí, 19 Srpen 2019
5. FARO kupuje Open Technologies
(Matching tags: Open Technologies,Opto-Tech,Zubařství,Protetika,Faro,3D skenování,Akvizice)
Společnost FARO oznámila akvizici italské Opto-Tech a její dceřiné společnosti Open Technologies. Firma Open Technologies nabízí široké portfolio kompaktních skenovacích řešení pro strukturované ...
Úterý, 17 Červenec 2018
6. Možnosti 3D tisku v medicíně dnes a v budoucnu
(Matching tags: 3D tisk,Protetika,Jan Škopík,Lidské orgány,Kůže,Kosti)
Následujícím textem přispěl Jan Škopík ze společnosti 3Dfactories, která vyrábí průmyslové 3D tiskárny. O používání 3D tisku se většinou mluví v souvislosti s průmyslem a výrobou. V poslední ...
Středa, 26 Únor 2014
7. Delcam přidal do softwarového portfolia OrthoticSelector
(Matching tags: OrthoticSelector,Ortopedie,Vložky,Protetika,Delcam)
Delcam uvedl nový program OrthoticSelector pro navrhování a výrobu ortopedických vložek. OrthoticSelector poskytuje nízkonákladové řešení pro ortopedické odborníky a laboratoře, které jim umožňuje z knihovny ...
Středa, 12 Prosinec 2012
8. Srpnový Inventor of the Month studentské neziskové organizaci
(Matching tags: IOM,Protetika,IPT,Autodesk,Inventor)
Illini Prosthetic Technologies (IPT), nezisková organizace zaměřená na poskytování jednoduchých, inovativních a dostupných protetických pomůcek lidem postiženým amputací, získala ocenění „Inventor of the ...
Úterý, 11 Říjen 2011