Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo provoz

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Purdue College of Engineering oznamuje XMO PEI
(Matching tags: XMO,Purdue University,Provoz,PEI,Výroba)
V době, kdy USA za­ží­va­jí oži­ve­ní vý­ro­by a pro­vo­zu, se z Pur­due Uni­ver­si­ty stává velká vůdčí síla. Úsilí Pur­due v ob­las­tech, jako jsou po­lo­vo­di­če, le­tec­tví, obra­na, ...
Čtvrtek, 11 Květen 2023
2. Podle O2 Geodata se doprava vrací k průměru před karanténou
(Matching tags: Provoz,KOVID-19,O2 Geodata,Dálnice,Městské tepny,Doprava,GIS)
Do­prav­ní pro­voz na dál­ni­cích i hlav­ních ta­zích v Praze se po­ma­lu vrací k úrov­ní před vy­hlá­še­ním ka­ran­té­ny. Vy­plý­vá to z ana­lý­zy ano­ny­mi­zo­va­ných dat z mo­bil­ní ...
Čtvrtek, 07 Květen 2020
3. Digitální 3D modely v průmyslovém prostředí
(Matching tags: Návrhy,Rockwell Automation,Provoz,Jan Bezdíček,Výroba,3D modely,Digitální,Optimalizace)
Po­mo­cí di­gi­tál­ních 3D mo­de­lů lze pře­dem ově­řit funkč­nost ná­vr­hu i za­ško­lit ob­slu­hu no­vých stro­jů, za­ří­ze­ní či do­kon­ce ce­lých vý­rob­ních kom­plexů. Pokud jsou tyto mo­de­ly ná­sled­ně ...
Čtvrtek, 13 Únor 2020