Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo prusa research

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. Josef Průša představil svou novou 3D tiskárnu MK4
(Matching tags: MK4,Prusa Research,Josef Průša,3D tiskárny,3D tisk)
Firma Prusa Re­search čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a vý­vo­já­ře Jo­se­fa Průši, před­sta­vi­la dlou­ho oče­ká­va­ný nový model své 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MK4 má na­vá­zat na ce­lo­svě­to­vý úspěch ...
Středa, 29 Březen 2023
2. Josef Průša navázal spolupráci se světovými značkami
(Matching tags: Printables.com,Prusa Research,Josef Průša,Partnerství,3D tisk)
Prusa Re­search čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra Jo­se­fa Průši ozná­mi­la part­ner­ství se fir­ma­mi Adafru­it, Bo­he­mia In­ter­acti­ve, Co­o­ler Mas­ter, Fra­mework Com­pu­ter, Noctua, ...
Neděle, 25 Prosinec 2022
3. 3D tiskové farmy AFS od Prusa Research na Formnextu
(Matching tags: Automated Farm System,Original Prusa Pro,Prusa Research,FormNext,AFS)
Společnost Prusa Research oznámila první zákazníky pro své průmyslové řešení 3D tisku Original Prusa Pro Automated Farm System. Firma známá především díky svým populárním domácím 3D tiskárnám se tak rok ...
Čtvrtek, 17 Listopad 2022
4. Partnerství Somnium Space s Vrgineers a Prusa Research
(Matching tags: Somnium VR One,VR headset,Open-source,Somnium Space,VRgineers,Prusa Research,Partnerství,Vývoj)
... spo­leč­nos­tí Vr­gi­neers, a vý­rob­cem 3D tis­ká­ren Prusa Re­search, aby dále po­sí­li­la vývoj no­vé­ho špič­ko­vé­ho open-sour­ce VR he­ad­se­tu. Ten fun­gu­je jak v re­ži­mu drá­to­vé­ho ...
Pondělí, 12 Září 2022
5. Průša chce využít chátrající budovu na Palmovce
(Matching tags: Nová Palmovka,Prusa Research,Sídlo)
Český pod­ni­ka­tel a in­ves­tor Josef Průša hledá nové sídlo pro svou firmu Prusa Re­search. Z Ho­le­šo­vic, kde ak­tu­ál­ně přes 700 členů Prů­šo­va týmu vy­rá­bí ce­lo­svě­to­vě oce­ňo­va­né ...
Čtvrtek, 16 Prosinec 2021
6. Prusa Research kupuje českou firmu Trilab
(Matching tags: Trilab,Prusa Research,3D tiskárny,Akvizice)
Prusa Re­search ex­pan­du­je do dal­ších ob­las­tí trhu s 3D tis­kár­na­mi. Koupí 80 % po­dí­lu v české firmě Tri­lab, která se za­bý­vá vý­vo­jem a vý­ro­bou 3D tis­ká­ren ur­če­ných pře­de­vším ...
Středa, 17 Listopad 2021
7. Přes 1000 českých škol dostane zdarma 3D tiskárny
(Matching tags: Prusa Research,Josef Průša,Školy,3D tiskárny)
Více než tisíc čes­kých škol, kniho­ven a krouž­ků se už při­hlá­si­lo do pro­gra­mu, který před rokem spus­ti­la firma Prusa Re­search čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra Jo­se­fa Průši. ...
Středa, 03 Listopad 2021
8. Virtuální Maker Faire Prague 2020 předčil zájmem očekávání
(Matching tags: Festival,Maker Faire,Taktiq,Prusa Research,Online)
Pře­nést kla­sic­ký fes­ti­val do plně vir­tu­ál­ní po­do­by je možné. Uká­zal to fes­ti­val Maker Faire Pra­gue, který byl ve dnech 29.–30. květ­na k vi­dě­ní ve vir­tu­ál­ní po­do­bě. Or­ga­ni­zá­to­ři ...
Úterý, 02 Červen 2020
9. Nová 3D tiskárna Josefa Průši cílí na začátečníky a školy
(Matching tags: Hardware,Školy,3D tiskárny,Mini,Josef Průša,Prusa Research,Začátečníci)
Spo­leč­nost Prusa Re­search před­sta­vi­la no­vý mo­del 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MINI je kom­pakt­ní tis­kár­na vy­ba­ve­ná po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi. Svou ce­nou, která ne­pře­sáh­la hra­ni­ci ...
Středa, 16 Říjen 2019
10. Josef Průša koupil firmu Futur3D
(Matching tags: DLP,3D tiskárny,Prusa Research,Prusa i3,Futur3D,FDM/FFF,DWARF,PrusaLab)
Podnikatel a investor Josef Průša plánuje další expanzi v oblasti 3D tisku. Majitel společnosti Prusa Research koupil českou firmu Futur3D, která se zabývá výrobou profesionálních DLP 3D ...
Pátek, 11 Květen 2018
11. Josef Průša představil v New Yorku novou verzi 3D tiskárny
(Matching tags: 3D tiskárny,Josef Průša,Prusa Research,Maker Faire,Prusa i3 MK3)
Česká společnost Prusa Research Josefa Průši představila na vele­trhu Maker Faire v New Yorku nový typ své celosvětově úspěšné 3D tiskárny. Original Prusa i3 MK3 nabídne uživatelům zásadní zlepšení ...
Středa, 27 Září 2017