Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo prusalab

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. Patnácté setkání Meet the Makers
(Matching tags: Trezor,Whoop-de-doo,Meet the Makers,Posedla,Dronetag,PrusaLab)
Pro­to­ty­po­vá dílna Prusa­Lab, fun­gu­jí­cí pod zášti­tou vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search, po­řá­dá již pat­nác­té se­tká­ní Meet the Ma­kers, ten­to­krát s podti­tu­lem Z ga­rá­že ...
Čtvrtek, 06 Duben 2023
2. Druhý ročník PrusaLab Hardware Akcelerátoru
(Matching tags: PrusaLab,Hardwarové projekty,Chytré známky,Skládací inlajny,Interaktivní značení)
Pro­to­ty­po­vá dílna 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši od­star­to­va­la druhý roč­ník ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu za­mě­ře­né­ho na vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Ze 75 při­hlá­še­ných vy­bra­la od­bor­ná ...
Sobota, 06 Srpen 2022
3. Josef Průša otevře dveře PrusaLab nadějným startupům
(Matching tags: Startupy,PrusaLab,Josef Průša,Udržitelnost,3D tisk)
Svě­to­vě úspěš­ný pod­ni­ka­tel v ob­las­ti troj­roz­měr­né­ho tisku Josef Průša opět roz­jíž­dí ak­ce­le­rač­ní pro­gram pro mladé firmy za­mě­řu­jí­cí se na vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Po ...
Čtvrtek, 11 Listopad 2021
4. Přepravní roboti a 3D tištěná sedla pro cyklisty
(Matching tags: Posedla,Va­nil­la Ro­bo­tics,Akcelerátor,PrusaLab,Josef Průša,Projekty,3D tisk)
Hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši pod­po­ři­la for­mou ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu in­ves­ti­ce­mi, ško­le­ní­mi a tech­no­lo­gic­kým zá­ze­mím dva pro­jek­ty. Jsou jimi ...
Středa, 14 Červenec 2021
5. Akcelerátor pro české startupy v PrusaLabu
(Matching tags: Akcelerátor,Startupy,PrusaLab,Josef Průša,Program)
Praž­ská hi-tech dílna Prusa­Lab čes­ké­ho pod­ni­ka­te­le a vý­vo­já­ře 3D tis­ká­ren Jo­se­fa Průši vy­hla­šu­je první kolo ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu pro startu­py, uměl­ce a ma­ke­ry. ...
Čtvrtek, 05 Listopad 2020
6. Autodesk Academia Design 2019
(Matching tags: Computer agency,3D tisk,Soutěž,2D/3D modelování,PrusaLab,SPŠ na Proseku)
25. ročník soutěže Autodesk Academia Design 2019 pořádá Střední průmyslová škola na Proseku ve spolupráci s Computer agency a Prusalabem. Soutěž proběhne v termínu 29. a. 30. 3. 2019. ...
Čtvrtek, 07 Březen 2019
7. V Praze byla otevřena kutilská dílna PrusaLab
(Matching tags: Josef Průša,DWARF,PrusaLab,Kutilská dílna,Fablab,Praha)
V sídle Prusa Research v pražských Holešovicích byl 6. června za­há­jen provoz největší otevřené kutilské dílny v ČR s názvem PrusaLab. Náv­štěv­ní­kům a členům zde budou k dispozici ...
Středa, 06 Červen 2018
8. Josef Průša koupil firmu Futur3D
(Matching tags: DLP,3D tiskárny,Prusa Research,Prusa i3,Futur3D,FDM/FFF,DWARF,PrusaLab)
Podnikatel a investor Josef Průša plánuje další expanzi v oblasti 3D tisku. Majitel společnosti Prusa Research koupil českou firmu Futur3D, která se zabývá výrobou profesionálních DLP 3D ...
Pátek, 11 Květen 2018