Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo rps

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Nová funkce v 3D metrologickém softwaru Verisurfu
(Matching tags: Metrologie,Verisurf,Kvalita,Zarovnání,RPS,Systém referenčních bodů,Alignment)
Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je při­dá­ní nové funk­ce RPS (Re­fe­ren­ce Point Sys­tem) Alig­n­ment do svého 3D me­t­ro­lo­gic­ké­ho soft­wa­ru. Tato nová funk­ce za­rov­ná­vá­ní byla po­ža­dav­kem zá­kaz­ní­ků ...
Pondělí, 07 Srpen 2023
2. Stratasys kupuje výrobce 3D tiskáren RP Support
(Matching tags: RPS,RP Support,Stereolitografie,3D tiskárny,Stratasys,Akvizice,Hardware)
Stra­ta­sys ozná­mil 18. února 2021, že zís­kal brit­skou spo­leč­nost RP Sup­port (RPS), do­da­va­tel­ku prů­mys­lo­vých ste­re­o­li­to­gra­fic­kých 3D tis­ká­ren a ře­še­ní. Do­pl­ně­ním o RPS ...
Pátek, 19 Únor 2021