Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo rsc612

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Nový průmyslový panelový počítač Rock­smart RSC612
(Matching tags: Ubuntu,RSC612,Rocksmart,Panelový počítač,WEROCK,Průmysl,Windows)
... Rock­smart RSC612. Vý­kon­ný prů­mys­lo­vý pa­ne­lo­vý po­čí­tač na­va­zu­je na úspěch mo­de­lu Rock­smart RSC610 a roz­ši­řu­je mož­nos­ti pro kon­struk­ci stro­jů a za­ří­ze­ní i au­to­ma­ti­zač­ní ...
Úterý, 14 Listopad 2023