Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo saf

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. MCAE představí technologii SAF pro aditivní výrobu
(Matching tags: H350,SAF,Aditivní výroba,MCAE Systems,Stratasys,Technologie,3D tisk)
... s tech­no­lo­gií SAF (Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on) umož­ní do­sáh­nout vý­rob­ní ka­pa­ci­ty kon­co­vých dílů na úrov­ni sé­ri­o­vé vý­ro­by, bez ome­ze­ní ty­pic­kých pro tra­dič­ní vý­ro­bu. ...
Středa, 08 Červen 2022
2. Tři nové 3D tiskárny společnosti Stratasys
(Matching tags: F770,Technologie P3,H350,Origin One,SAF,FDM,3D tiskárny,Stratasys)
Stra­ta­sys před­sta­vil 28. dubna 2021 tři nové 3D tis­kár­ny, které spo­leč­ně vý­raz­ně za­sáh­nou do mul­ti­mi­li­ar­do­vé­ho trhu vý­ro­by dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí. Po­slou­ži­la k tomu ...
Pondělí, 03 Květen 2021
3. Nová technologie SAF pro sériovou výrobu 3D tiskem
(Matching tags: Řada H,SAF,MCAE Systems,Stratasys,Hardware,3D tisk)
Tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on (SAF) bude zá­kla­dem no­vých 3D tis­ká­ren řady H od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, které u nás dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Stra­ta­sys ...
Čtvrtek, 08 Duben 2021