Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo sestavy

Celkem nalezeno výsledků : 15.

1. Digitální optimalizace návrhů se Solidworks Motion
(Matching tags: Kinematika,Dynamika,Motion,Sestavy,Video,SolidWorks)
Kon­struk­té­ři musí plně ro­zu­mět ki­ne­ma­ti­ce a dy­na­mi­ce vý­rob­ků, které na­vr­hu­jí. Po­mo­cí So­lid­works Mo­ti­on mohou si­mu­lo­vat po­hyb­li­vé sou­čás­ti se­stav, čímž prak­tic­ky ...
Středa, 11 Srpen 2021
2. TransMagic QuickView – rychlá CAD vizualizace
(Matching tags: Dokument,QuickView,Zobrazení,Sestavy,TransMagic)
Nová funk­ce „QuickView Do­cu­ment“ v pro­duk­tech TransMa­gicu umož­ňu­je ote­ví­rat velké díly a se­sta­vy pod­stat­ně rych­le­ji než stan­dard­ní „File Open“ – v ně­kte­rých pří­pa­dech ...
Pondělí, 16 Listopad 2020
3. Altair Inspire – přístup k návrhu založený na simulaci
(Matching tags: CAE,PLM,Simulace,Altair,Inspire,Sestavy,SIMSOLID)
Spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la nej­no­věj­ší verzi svého soft­wa­ru pro ge­ne­ra­tiv­ní na­vr­ho­vá­ní a si­mu­la­ce Al­tair In­spi­re. Tato verze umožňuje si­mu­la­ce­mi ří­ze­ný pří­stup k na­vr­ho­vá­ní ...
Pondělí, 27 Duben 2020
4. FARO oznamuje BuildIT 2019
(Matching tags: GD&T,Kontrola,Construction,BuildIT 2019,Projector,Faro,Sestavy,Výroba,Kvalita,Metrology)
Softwarová sada BuildIT 2019 obsahuje tři jednotlivé produkty pro kontrolu kvality, výroby a sestav nebo stavebních aplikací. Software FARO BuildIT Metrology 2019 umožňuje kontroly dílů a sestav ...
Pátek, 01 Březen 2019
5. Konfigurace sestav v Onshapu
(Matching tags: Onshape,Konfigurace,Sestavy,3D CAD)
... jedné velké tabulky se všemi možnými obměnami. Nová funkce se týká sestav. Pro vytvoření konfigurace sestavy v Onshapu stačí kliknout na panel Configuration vpravo od sestavy a vybrat ...
Pondělí, 18 Únor 2019
6. 22minutový webinář o SOLIDWORKS Treehouse
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Treehouse,22minutový,Webináře,Struktura,Sestavy)
V pátek 23. listopadu od 10:00 hodin je pro zájemce připraven další webinář o Solidworks, tentokrát na téma Přehledná struktura sestavy pomocí Solidworks Treehouse. Znáte to, chystáte ...
Úterý, 20 Listopad 2018
7. Sigmetrix vydává CETOL 6σ ve verzi v10.2
(Matching tags: Sestavy,3D modely,Analýza,CETOL 6σ,Verze v10.2,Variace,Rozměry,Sigmetrix)
... výběru objektu jak z modelu, tak stromu CETOL, nové filtry pro výběr snižujících potřebu tvorby referenčních objektů, případně nové možnosti pro uložení všech dat v modelu sestavy do CAD ...
Neděle, 28 Říjen 2018
8. Je zde IronCAD 2018
(Matching tags: 3D CAD,2018,3D do 2D,Výkresy,IronCAD,Sestavy)
... Vylepšeno bylo zabezpečení pro případné sdílení projektů v rámci spolupráce, a to další novou funkcí. Shrink Wrap ochrání specifika duševního vlastnictví vytvořením obrysů tvaru sestavy nebo ...
Středa, 27 Prosinec 2017
9. CCE vydává EnSuite 2017 pro CAD
(Matching tags: CAD,Podsestavy,2017,CCE,EnSuite,Sestavy,Aktualizace,Překladač,Prohlížeč)
... a to malých i velkých. EnSuite tak nyní umožňuje uživatelům zobrazit nebo skrýt tělesa, a to v kontextu samotné sestavy.  ...
Pátek, 27 Leden 2017
10. Tech Soft 3D vydává HOOPS Exchange 2017
(Matching tags: Data,CAD,3MF,2017,Exchange,Tech Soft 3D,API,konverze,HOOPS,Sestavy)
HOOPS Exchange 2017 podporuje SolidWorks 2017, NX11, Solid Edge ST 9 a mnohé další programy. Vývojářská sada HOOPS Exchange 2017 umožňuje čtení a zápis mnoha CAD souborů bez nutnosti příslušný ...
Pátek, 20 Leden 2017
11. Vero vydává PartXplore 2017 R1
(Matching tags: Software,2017 R1,Instrukce,PartXplore,Příprava výroby,VERO,3D modely,Sestavy)
Program PartXplore od Vero Softwaru nabízí diagnostiku částí, vytváření instrukcí pro sestavy a přípravu výroby 3D modelů. Software umí otevřít nativní soubory Edgecamu, VISI a WorkNC, a dokáže ...
Úterý, 01 Listopad 2016
12. 3D_Analyzer od CoreTechnologie
(Matching tags: Sestavy,Náhledy,Animace,CAD,3D_Analyzer,CoreTechnologie,Rozložení,Formáty)
CAD prohlížeč 3D_Analyzer od firmy CoreTechnologie (CT) je určen pro její převáděcí software. Modul 3D_Analyzer umožňuje tvorbu animovaných náhledů rozložených částí sestav pro všechny hlavní CAD ...
Úterý, 01 Listopad 2016
13. 3D Systems vydává Geomagic Control X
(Matching tags: Control X,CAD-Aware,Kontrola,PMI,Měření,Sestavy,3D Systems,Geomagic,GD&T)
Software Geomagic Control X je určen pro 3D inspekci a metrologii. Mezi klíčové prvky a funkce této nové verze patří např. nové nástroje pro synchronní inspekci a kontrolu sestav, s možností ...
Úterý, 13 Září 2016
14. Ledas vydal Geometry Comparison ve verzi 3.0
(Matching tags: Sestavy,Modely,CAD,LGC),Části,Porovnání,Ledas,Geometry,Comparison)
Společnost Ledas, zabývající se vývojem softwaru pro CAD komponenty a poskytovatel vývojářských služeb, vydává ve verzi 3.0 svůj software Ledas Geometry Comparison (LGC). Nová verze se především zaměřuje ...
Pondělí, 20 Duben 2015
15. Kurz Autodesk Inventor – pokročilé sestavy a strojní návrhy
(Matching tags: Inventor,Nicom,Kurzy,Autodesk,Sestavy)
Primárním cílem tohoto kurzu, pořádaného společností Nicom, je naučit studenty doporučené pracovní postupy a pokročilé dovednosti nutné k vytvoření a modifikaci komplexních návrhů sestav v aplikaci Autodesk ...
Pondělí, 26 Září 2011