Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo slicer

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Modix představuje Modix Slicer a vysokorychlostní extrudér
(Matching tags: Tisková hlava,Grif­fin Ultra,Modix,Extruder,Slicer)
Modix (​modix3d.​com), před­ní vý­rob­ce uzná­va­ný pro své vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny, ozna­mu­je dvě no­vin­ky. První je tis­ko­vá hlava Modix Grif­fin Ultra, která je šest­krát rych­lej­ší – ...
Čtvrtek, 18 Duben 2024
2. Slicer Meltio Space pro vytváření přesných dílů z kovu
(Matching tags: Meltio Engine,Meltio Space,Meltio,Slicer,Aditivní výroba,Software,3D tisk,EMO2023)
Špa­něl­ská nad­ná­rod­ní spo­leč­nost Mel­tio, za­bý­va­jí­cí se tech­no­lo­gi­e­mi adi­tiv­ní vý­ro­by po­mo­cí drá­to­vé­ho la­se­ro­vé­ho na­ná­še­ní kovů (DED), uči­ni­la ob­rov­ský krok smě­rem k usnad­ně­ní ...
Čtvrtek, 07 Září 2023
3. Ultimaker Cura 4.6 s novými funkcemi
(Matching tags: Software,Slicer,4.6.1,Cura,Ultimaker,Aktualizace,3D tiskárny,Novinky)
Cura od Ul­ti­ma­ke­ru je nej­po­pu­lár­něj­ší bez­plat­ný 3D sli­cer s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem, který je první vol­bou pro mi­li­o­ny uži­va­te­lů na celém světě. Je to po­kro­či­lý ná­stroj ...
Čtvrtek, 14 Květen 2020
4. Creality 3D nabízí 3D tiskárnu LD-002R
(Matching tags: 3D tiskárny,Pryskyřice,STL,Slicer,Creality 3D,LD-002R,ChiTuBox)
Nová tis­kár­na se po­dob­ně jako ostat­ní od této firmy (Ender-3 nebo CR-10 FDM) sou­stře­dí na tisk prys­ky­řic a je při­pra­ve­na tisk­nout do pěti minut po vy­ba­le­ní z kra­bi­ce a snad­ném ...
Pondělí, 23 Prosinec 2019
5. GrabCAD Print ve verzi 1.37
(Matching tags: 3D tisk,Verze 1.37,Slicer,GrabCAD,Windows 7,Print)
No­vin­ka­mi v Grab­CAD Prin­tu jsou vy­lep­še­ní pro 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet a konec pod­po­ry Win­dows 7. Grab­CAD Print 1.37 na­bí­zí opož­dě­ný start pro tis­kár­ny Po­ly­Jet, jenž ...
Pátek, 20 Prosinec 2019