Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo solidworks 2022

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Webinář Ověření návrhu – simulace výrobku
(Matching tags: Plas­tics,Si­mu­lati­on,Novi­nky,Si­mu­la­ce,Ově­ře­ní ná­vr­hu,Solidworks 2022,Flow)
No­vin­ky verze Solid­works 2022 budou po­u­ži­ty v ná­zor­ných pří­kla­dech na webi­ná­ři „Ově­ře­ní ná­vr­hu – si­mu­la­ce vý­rob­ku po­mo­cí no­vi­nek Si­mu­lati­on, Flow a Plas­tics 2022“ ...
Pondělí, 14 Únor 2022
2. SOLIDWORKS 2022 urychluje vývoj produktů
(Matching tags: Solidworks 2022,3DEXPERIENCE,CAD,Works,Dassault)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia 3D ná­vr­hář­ských a in­že­nýr­ských apli­ka­cí So­lid­works 2022, které po­u­ží­va­jí mi­li­o­ny uži­va­te­lů po ...
Pátek, 29 Říjen 2021
3. Dassault Systèmes uvádí na trh SOLIDWORKS 2022
(Matching tags: Solidworks 2022,Dassault Systemès,3DEXPERIENCE,3D CAD)
Dassault Systèmes před­sta­vi­l oče­ká­va­nou nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia pro 3D navrhování a in­že­nýr­ské apli­ka­ce – So­lid­works 2022. Při­ná­ší stov­ky no­vých uži­va­te­li žá­da­ných ...
Pondělí, 20 Září 2021