Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo space rover

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Vyhlášení vítězů soutěže Space Rover
(Matching tags: 3D Art challenge,Space Rover,Vítězové,Hum3D,Soutěž)
... vý­sled­ky. První cenu za práci na­zva­nou Space Walk zís­kal Pa­tryk Ur­ba­ni­ak a hned si k ní při­bral také zvlášt­ní cenu od týmu Chaos za „Nej­lep­ší ren­der, který byl vy­tvo­řen po­mo­cí ...
Pátek, 19 Červen 2020
2. Hum3D vyhlásil novou soutěž Space Rover
(Matching tags: Hum3D,Space Rover,3D Art challenge,Soutěž)
Nej­lep­ší způ­sob, jak strá­vit jar­ní čas s nu­ce­ným po­by­tem v ka­ran­té­ně, je zlep­šit své do­ved­nos­ti a vy­tvo­řit nové úžas­né umě­lec­ké dílo. Cí­lem je na­vrh­nout ves­mír­ný ...
Čtvrtek, 19 Březen 2020