Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo spdm

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Na trh byl uveden simulační produkt ANSYS 2020 R1
(Matching tags: 2020 R1,Fluent,Minerva,HFSS,SPDM,ANSYS,Analýzy,HPC,Simulace)
Spo­leč­nos­ti urych­lu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci in­te­gra­cí špič­ko­vé ANSYS tech­no­lo­gie na­příč ži­vot­ní­mi cykly pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím no­vých funk­cí, které byly 28. ledna před­sta­ve­ny ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020