Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo startup

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Český startup Lifeliqe vstupuje do Číny
(Matching tags: GP Menco,Lifeliqe,Metaverse,StartUp,Čína,Vzdělávání,Školy)
Český tech­no­lo­gic­ký startup Li­fe­liqe ze sku­pi­ny CRE­DI­TAS za­mí­řil po USA do Asie. Na­star­to­val part­ner­ství v Číně. Ino­vá­to­ři z Brna do­dá­va­jí do sto­vek škol v Šan­gha­ji ...
Čtvrtek, 01 Prosinec 2022
2. Český letoun Zuri se úspěšně vznesl
(Matching tags: Michal Illich,ZURI,StartUp,3DEXPERIENCE,Technodat,Letectví)
Čtyř­le­tý startu­po­vý pro­jekt se do­stal do fáze, kdy se le­ta­dlo po­pr­vé vznes­lo, a kdy se v pro­jek­tu ob­je­vi­lo dal­ších 1,3 mi­li­o­nu eur. V září 2021 na le­tiš­ti ve Zbrasla­vi ...
Úterý, 11 Leden 2022
3. 3Dsimo otevírá MultiLab pro makery a kutily
(Matching tags: MultiLab,Da­vi­d Paš­ke­vi­č,StartUp,3Dsimo,3D pero)
Český tech­no­lo­gic­ký startup 3D­si­mo je ve fázi re­kord­ní­ho prů­běž­né­ho růstu. Na pře­lo­mu roku před­sta­vil dvě nové pro­duk­to­vé řady a zá­ro­veň vy­ros­tl o 100 % opro­ti roku pře­de­šlé­mu. ...
Pondělí, 28 Červen 2021
4. Český startup 3Dsimo představuje „dílnu do dlaně“
(Matching tags: MultiPro,Pájení,Dílna do dlaně,Řezání,Gravírování,StartUp,3Dsimo,3D Kreslení,Nástroje,Vrtání)
Me­zi­ná­rod­ně úspěš­ný český tech­no­lo­gic­ký startup 3D­si­mo před­sta­vu­je ví­ce­ú­če­lo­vý ná­stroj 3D­si­mo Mul­ti­Pro v kom­plet­ní pro­duk­to­vé řadě. Ta za­hr­nu­je sedm uni­kát­ních ná­stav­ců, ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2020
5. Přesné digitální kopie zboží startupu Precismo pro použití ve virtuální realitě
(Matching tags: 3D skenování,Reklama,Virtuální realita,Precismo,Nation 1,StartUp,Zboží)
Spo­leč­nost Pre­cismo síd­lí­cí po­blíž Prahy vy­vi­nu­la uni­kát­ní tech­no­lo­gii pro fo­to­re­a­lis­tic­ké 3D ske­no­vá­ní s vy­u­ži­tím au­to­nomní­ho ro­bo­ta. Kli­en­tům po­má­há pro­vo­zo­vat ...
Pátek, 15 Květen 2020
6. Mezinárodní ambice českého startupu Simple Hardware
(Matching tags: Hardware,Internet věcí,IoT,StartUp,Simple Hardware)
Po úspěšném vybudování SimpleCell Networks, pátého mobilního ope­rá­to­ra v ČR společnosti, se Pavel Sodomka, nestor českého in­ter­ne­tu a podnikatel v oblasti moderních technologií, ...
Středa, 21 Březen 2018
7. Startup Neuron Soundware získal investici 16 milionů
(Matching tags: Stroje,Motory,StartUp,Investice,Neuron Soundware,J&T Ventures,Poruchy,Audiodiagnostika)
Pavel Konečný, spoluzakladatel a výkonný ředitel českého startupu Neuron Soundware, oznámil tento týden společně s Adamem Kočíkem, jednatelem J&T Ventures, investici ve výši 16 milionů ...
Pondělí, 19 Červen 2017
8. 3D tisk pomáhá hendikepovaným zvířatům
(Matching tags: AnyoneGo,Zvířata,Hendikep,StartUp,3D tisk)
Český startup AnyoneGo vyvinul unikátní invalidní vozíček pro domácí zvířata, který oficiálně představuje na pražské konferenci 3D Expo a od 10. 5. také vstupuje do prodeje. Model AniGo ...
Středa, 10 Květen 2017
9. Změňte si nastavení možností aplikace AutoCAD po spuštění
(Matching tags: Vzdělávání,Kurzy,AutoCAD,Nicom,Michal,Karta Začít,Spielmann,StartUp)
Minulý týden jsem prováděl školení u  zákazníka na jeho počítačích a hned na začátku vyvstal problém, že se AutoCAD po jeho spuštění choval jinak, zobrazoval jiné možnosti ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2016
10. LiveWorx – mosty mezi fyzickým a digitálním světem
(Matching tags: Internet,LiveWorks,Věcí,Wozniak,IoT,StartUp,PTC)
Mottem prestižní akce Live Worx 2015 v Bostonu, zaměřené letos především na internet věcí, byl inteligentnější propojený svět jako lepší místo pro život a byznys. Cílem setkání více než 2000 technologických ...
Úterý, 09 Červen 2015
11. Dassault Systèmes 3DExperience Lab podpoří startupy
(Matching tags: Dassault,Vývoj,Laboratoř,Lab,Produkt,StartUp,Systèmes,3DEXPERIENCE,Podpora)
Společnost Dassault Systèmes představila 3DExperience Lab. Jde o novou otevřenou inovační laboratoř a podpůrný program pro startupy, jejímž účelem je podpořit a posílit inovativní projekty ...
Středa, 25 Listopad 2015
12. Platforma od Dassault Systèmes u vývoje letadla v cloudu
(Matching tags: Dassault,Elixir,Aircraft,Engineered to Fly,StartUp,3DEXPERIENCE,Spolupráce,Systèmes)
Společnost Dassault Systèmes začala spolupracovat s francouzským startupem Elixir Aircraft. Ten si vybral platformu 3DExperience od Dassault Systèmes k vývoji prvního letadla, které bude vytvořeno ...
Středa, 12 Srpen 2015
13. be3D v Silicon Valley StartUp Cupu – z TOP 25 do TOP 12
(Matching tags: be3D,Silicon Valley,StartUp,Cup,Soutěž)
Český výrobce 3D tiskáren be3D postoupil v mezinárodní soutěži StartUp Cup mezi 12 nejlepších. Rozhodnula o tom odborná porota po kole, kde nejlepších 25 startupů prezentovalo své business plány. ...
Čtvrtek, 10 Červenec 2014
14. be3D mezi 25 nejlepšími startupy v Silicon Valley
(Matching tags: Silicon Valley,StartUp,Cup,be3D,Soutěž)
Český startupový projekt be3D, který vyrábí 3D tiskárny DeeGreen a DeeRed, zaznamenal mimořádný úspěch v prestižní mezinárodní soutěži Silicon Valley StartUp Cup. Management be3D.cz absolvující ...
Úterý, 17 Červen 2014