Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo t600

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. HP plotry s nejjednodušším ovládáním na světě
(Matching tags: T600,T200,HP Inc.,Studio,HP Designjet,Tiskárny,Velkoformáty)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la no­vé pro­duk­ty řa­dy HP De­sign­Jet, je­jichž cí­lem je zje­dno­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, ...
Čtvrtek, 19 Listopad 2020
2. HP plotry s nejjednodušším ovládáním na světě
(Matching tags: T600,T200,HP Inc.,Studio,HP Designjet,Velkoformáty,Tiskárny,Hardware)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové pro­duk­ty řady HP De­sig­n­Jet, je­jichž cílem je zjed­no­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, ...
Pátek, 18 Září 2020