Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo tabletky

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Merck a AMCM/EOS spolupracují při 3D tisku tablet
(Matching tags: 3D tisk,Tabletky,Merck,AMCM,EOS)
Spo­leč­nos­ti Merck a AMCM z ně­mec­ké­ho Starnber­gu ozná­mi­ly do­ho­du o spo­lu­prá­ci v ob­las­ti 3D tisku tablet. Tedy oprav­du tablet jako pi­lu­lek, ni­ko­liv table­tů. AMCM ...
Středa, 04 Březen 2020
2. Optimalizace 3D tisku tablet Ibuprofenu pomocí DLP
(Matching tags: DOE,Farmacie,Tabletky,ANN,3D tisk)
Srbští vý­zkum­ní­ci zkou­ma­jí de­tail­ní vy­u­ži­tí 3D tisku léků, zkou­še­jí op­ti­ma­li­za­ci vyš­ší ka­pa­ci­ty je­jich tisku a také cel­ko­vou tisk­nu­tel­nost, a to po­mo­cí tech­ni­ky ...
Úterý, 07 Leden 2020