Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo termoplasty

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Využití termoplastů Tepex v technologii vytlačování vyfukováním
(Matching tags: Vytlačovací vyfukování,Lanxess,Tepex,Termoplasty,Technologie)
Che­mic­ká spo­leč­nost LA­NXESS roz­ši­řu­je mož­nos­ti tak­zva­né­ho vy­tla­čo­va­cí­ho vy­fu­ko­vá­ní. Tato tech­no­lo­gie se po­u­ží­vá pro vý­ro­bu ná­dr­ží a růz­ných dal­ších du­tých dílů. ...
Pátek, 11 Září 2020
2. 3D tis­ko­vý sys­tém R1 firmy Kumo­vis
(Matching tags: Termoplasty,Implantáty,Lékařství,Kumovis,3D R1,Hyperganic Print)
Ko­merč­ně do­stup­ný je nyní 3D tis­ko­vý sys­tém R1 ně­mec­ké spo­leč­nos­ti Kumo­vis, jenž je určen pro ob­last lé­kař­ství a k vý­ro­bě im­plan­tá­tů, ale také pro prů­my­sl vy­u­ží­va­jí­cí ...
Pátek, 09 Srpen 2019
3. VISI 20 od Vero pro nástroje pro výrobu zápustek a forem
(Matching tags: CAD,CAM,Software,Formy,VERO,VISI 20,Termoplasty)
Britská společnost Vero Software, která se zaměřuje na nástrojová CAD/CAM/CAE řešení, vydala VISI 20. Verze 20 obsahuje množství nových funkcí pro tvůrce v oblasti mold, tool and die. Vylepšené je grafické ...
Čtvrtek, 01 Listopad 2012