Alvao
Národní muzeum
Google překladač: English Deutsch
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo verze 1.5.0

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Standard MTConnect ve verzi 1.5.0
(Matching tags: Sémantický slovník,Verze 1.5.0,Standard MTConnect,MTConnect Institute,Výroba)
MT­Con­nect In­sti­tu­te, or­ga­ni­za­ce pro vývoj stan­dar­dů MT­Con­nect, na­bí­zí svůj stan­dard, ote­vře­ný sé­man­tic­ký slov­ník pro sa­mo­stat­nou vý­ro­bu, ve verzi 1.5.0. Ta za­hr­nu­je nové da­to­vé ...
Pondělí, 30 Prosinec 2019